Kontakt

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre
v/nasjonalparkforvalter Tore Tødås
Tlf. +47 74 16 80 82
Mail: tore.todas@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Røyrvik Næringshus
Røyrvik sentrum
Stadionveien 18
7898 Limingen

Postadresse:
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre
Postboks 2600
7734 STEINKJER 

Fakturaadresse:
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar
Ref: 2120TTO 

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:03.05.2016)