Styremedlemmer

Styret for Ålfotbreen landskapsvernområde for perioden 2020-2023 vart konstituert 11. mars 2020.

Styret er samansett slik:

Styreleiar: Jacoob Nødseth (Kinn kommune)
Nestleiar: Irene Storøy (Bremanger kommune)
Styremedlem: Janne Solheim (Gloppen kommune)
Styremedlem: Åsmund Berthelsen (Vestland fylkeskommune)


Varamedlemmer:

Anett Berg (for Jacob Nødseth - Kinn kommune)
Henny Margrethe Hansen (for Irene Storøy - Bremanger kommune)
Per ståle Husevåg (for Janne Solheim - Gloppen kommune)
Karianne Torvanger (for Åsmund Berthelsen - Vestland fylkeskommune)