Styremedlemmer

Styret for Ålfotbreen landskapsvernområde for perioden 2016 - 2019 vart konstituert 5. april 2016.

Styret er samansett slik:

Styreleiar: Hege Lothe (Gloppen kommune)
Nestleiar: Marius Strømmen (Bremanger kommune)
Styremedlem: Jan Henrik Nygård (Flora kommune)
Styremedlem: Gunn Karin Sande (Sogn og Fjordane fylkeskommune)


Varamedlemmer:

Per Rune Vereide (for Hege Lothe - Gloppen kommune)
Audun Åge Røyr (for Marius Strømmen - Bremanger kommune)
Trine Hovland (for Jan Henrik Nygård - Flora kommune)
Harald Bjarte Reite (for Gunn Karin Sande - Sogn og Fjordane fylkeskommune)