Meny
Lukk
Foto: Gunnar Bjar
Formålet med Rauerfjorden marine verneområde er å ta vare på et område som inneholder truet, sjelden og sårbar natur, representerer bestemte typer natur og som har særskilt naturvitenskapelig verdi. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i området i mest mulig urørt tilstand, og området skal kunne tjene som referanseområde for forskning og overvåkning.

Rauerfjorden er et relativt uberørt åpent fjordområde i overgangssonen mellom det geologiske Oslo-feltet og grunnfjellsområdene i sørøstlige Norge. Det inneholder vakker skjærgårdsnatur som henger sammen med Ytre Hvaler nasjonalpark i sørøst. Området er uten større inngrep.