Meny
Lukk

Sluttkonferanse Frisk Oslofjord

Fisken forsvinner fra store kystområder og aller dårligst står det til i Oslofjorden. Hva er det som har skjedd og hva kan vi gjøre med det? Kan Oslofjorden restaureres?

2 mai 2022 - Sluttkonferanse Frisk Oslofjord del 1 2017-2022

For å få mer kunnskap om disse spørsmålene har det i perioden 2017 -2022 pågått store forskningsbaserte prosjekter rundt Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker. Målet er å styrke kunnskapsgrunnlaget for Oslofjorden. Prosjektene Krafttak for kysttorsken og Frisk Oslofjord er nå avsluttet. I den anledning holdes en konferanse i Oslo 2. mai, for å legge fram best tilgjengelige kunnskap og veien videre i forvaltningen av våre marine kystressurser.