Meny
Lukk

Første framdriftsrapport for Oslofjorden presentert

Det vil kreve lang tid og stor innsats for å få Oslofjorden tilbake til god helse. Den første statusrapporten for arbeidet med å bedre miljøtilstanden er klar. Den viser at det viktige arbeidet har fått et løft det siste året, men at mye gjenstår.

En stor bølge for Oslofjorden

Rapporten peker på at det er viktig å prioritere kraftfulle tiltak som er direkte knyttet til forbedring av miljøtilstanden i fjorden på dette tidspunktet i planperioden. Dette gjelder særlig tre forhold; Utslippsreduksjoner, redusert utbygging i strandsonen og en restriktiv fiskeriforvaltning.

Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden: Rapport for året 2021-2022