Meny
Lukk

Endring for kyststien ved Vikerkilen

Av hensyn til fuglelivet blir det endringer for kyststien ved Vikerkilen.


Derfor flyttes stien:

Kyststien fra Vikerhavn til Brattestø er en av de mest populære i nasjonalparken. Kyststien går på Gamle Vikervei mot Skipstadkilen. En avstikker går nærmere Vikerkilen. Denne avstikkeren skal fjernes som kyststi av hensyn til fuglelivet. Stimerkingen vil bli fjernet før påske. Kyststien via Gamle Vikervei skal bestå, med en avstikker mot Landfasten.

Vikerkilen og Skipstadkilen er svært viktige våtmarksområder for fugl som overvintrer, og som er her på trekk vår og høst.

Det er faktisk observert 111 fuglearter i området rundt disse kilene! Her hekker mange av våre kjære vade- og andefugler, terne- og måkefugler og spurvefugler. De fleste er bakkehekkende, og derfor er det svært stor risiko for at de blir negativt påvirket av ferdsel.

Vi har fått mer kunnskap om hvordan vår ferdsel kan medføre forstyrrelser for både hekkende og fødesøkende vade-, måke- og andefugl. Råd fra Norsk Institutt for Naturforskning er at avstikkerstier ned mot Vikerkilen fra hovedstien (Gamle Vikervei) bør unngås så godt det lar seg gjøre.

Ferdsel til vanns ute på Skipstadkilen og Vikerkilen i hekketiden frarådes også.

Generelt anbefales det at hunder holdes i bånd gjennom hele året i hele Kyststiområdet på Asmaløy.

Beitedyr:

Om du nå går den ytterste stien fra Vikerhavn mot Skipstadkilen, møter du på et gjerde. Det er ikke forbudt å krysse stengselet, men det frarådes. For å komme inn på kyststien igjen, må du følge gjerdet i litt ulendt terreng innover land mot Gamle Vikervei. Det går ingen sti langs gjerdet i dag.

Gjerdet ble satt opp i fjor, langs den gamle gjerdetraseen ut til Landfasten. Her gikk kyr på beite inntil 1990-tallet. Til sommeren skal det igjen slippes beitedyr her, men denne gangen blir det sauer. Kan hende blir det også kyr etter hvert.

Kyststien går ikke helt ut til Landfasten. Den stopper ved «U-turnen; en lydboks du kan snurre på og få en fortelling om kystlyngheia. Ved lydboksen kan du på avstand observere fugl i Skipstadkilen. Herfra er du nødt til å gå samme vei tilbake, for å komme videre på kyststien rundt Skipstadkilen.