Meny
Lukk

Adferdsregler for Ørekroken friluftsområde

Kommunestyret i Hvaler vedtok den 16. juni Forskrift om adferdsregler for Ørekroken friluftsområde.

Stranda i Ørekroken

Forskriftens område

Forskriften medfører forbud mot overnatting både i telt/hengekøye og andre former for overnatting, samt at bål/engangsgriller er forbudt hele året.
Den medfører også forbud mot sykling og ridning på hele Ørekroken/Gråtersand.

Store deler av området ligger innenfor Ytre Hvaler nasjonalpark, og en del areal inngår i Prestegårdsskogen naturreservat. To av eiendommene har evigvarende servituttavtale med Oslofjordens friluftsråd. Alle eiendommene omfattes av friluftsloven.

Hovedformålet med denne forskriften er å ivareta naturverdiene, få ens regler for adferd i området og å unngå brukerkonflikter.

Forskrift om adferdsregler for Ørekroken friluftsområde
File icon PDF
Kart over Ørekroken friluftsområde
File icon PDF

Bakgrunn

I følge friluftsloven § 15 kan kommunen, i områder med verdifull natur og hvor utfarten er stor, med samtykke fra grunneiere, vedta å fastsette adferdsregler som enhver som skal ferdes på friluftslivsområder plikter å følge. Ørekroken er et slikt område med stor ferdsel, mange ulike friluftsinteresser og spesielt verdifull natur.

Ferdselen på Ørekroken har de siste årene økt med tilhørende belastning på naturen. De siste årene har Ytre Hvaler nasjonalpark, Oslofjordens friluftsråd og kommunen informert ved skilting om hvor det er lov til å telte samt andre adferdsregler, uten særlig hell. Både forvaltningsmyndighetene og grunneierne ser derfor behov for å vedta ens adferdsregler for området.

Fram til forskriften trådte i kraft 18. juni, var det et svært lite område hvor telting var tillatt i henhold til friluftsloven. Telting/overnatting kan gi stor slitasje på plante- og dyreliv. Det er et svært tørt område, med fare for brann, spesielt i Hvaler Prestegårdskog naturreservat.

Det er lagt godt til rette for telting, hengekøyer, båling og grilling på Storesand, som ligger kort vei unna.

De nye adferdsreglene for «Ørekroken friluftsområde» vil forhåpentlig være lettere for allmenheten å forholde seg til. De blir også enklere å formidle og håndheve.