Meny
Lukk

Trillemarka "vokser" fortsatt

Ny utvidelse i området ved Nedalsfjell

23. juni 2020 opprettet Regjeringen 10 nye og utvidet 5 eksisterende naturreservater i Oslo og Viken.

Områdene er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog, og er et ledd i Regjeringens satsing på økt skogvern for å bevare norsk naturmangfold.

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er i denne prosessen utvidet med 1143 daa i området ved Nedalsfjell, nytt totalareal er nå ca. 156 km2. Området er beskrevet som et stort og urørt område med eldre naturskog. Du kan lese mer om vernevedtakene på SFOV sin nettside, og laste ned oppdatert vernekart her.