Meny
Lukk

Trillemarka-Rollagsfjell "vokser"

Nedalsfjell er innlemmet i Trillemarka-Rollagsfjell og forslag om ny utvidelse er sendt på høring

Regjeringen vedtok 20 desember 2019 en utvidelse av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat på nærmere 7 km2 i området ved Nedalsfjell i Sigdal kommune.

Utvidelsen inngår i regjeringens vedtak om vern av totalt 46 skogområder nasjonalt. Alt vern av skog i Norge foregår i dag enten gjennom vern på statlig grunn eller gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Les mer om vernevedtaket på Miljødirektoratet og FMOV sine sider.

Fylkesmannen har i tillegg sendt nytt forslag om utvidet vern i området rundt Nedalsfjell på høring. Frist for innspill er satt til 20.02.2020.