Meny
Lukk

Frivillig skogvern

Trillemarka-Rollagsfjell er utvidet med 340 dekar i Rollag

Frivillig vern har ført til vern av to nye og utvidelse av tre eksisterende naturreservater i Buskerud. Frivillig vern av skog er en ordning der private grunneiere tilbyr skogen sin til staten for vern. Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er gjennom denne ordningen utvidet med et areal på 340 dekar i Rollag kommune.

Oppdatert verneforskrift for TR naturreservat
Les mer om skogvernet her.
Les om ordningen frivillig vern her.