Meny
Lukk

Utvidelse av Trillemarka-Rollagsfjell NR - høring

Statsforvalteren i Oslo og Viken har sendt forslag om vern av ni nye skogområder på høring med frist for innspill 15. januar 2024.

Verneforslaget omfatter fem nye naturreservater og utvidelse av fire eksisterende naturreservater i Viken. Trillemarka-Rollagsfjell inngår i høringen med foreslått utvidelse på 2244 daa. Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Høringsdokumentene er lagt ut på Statsforvalterens hjemmeside www.statsforvalteren.no/ov under Miljø og klima, Vern av nye områder.

Foreslått utvidelse Trillemarka-Rollagsfjell NR