Meny
Lukk

Elgtelling i mars 2023

Det er planlagt elgtelling i Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde i uke 11.

Tellingen gjennomføres med helikopter og tellingen varer som regel i underkant av 2 timer.

Denne tellingen utføres av Stabbursdalen nasjonalparkstyre, i samarbeid med Statens naturoppsyn og Finnmarkseiendommen.

Om det skulle være spørsmål, kan nasjonalparkforvalter kontaktes direkte:

Tlf. 78 95 03 77 / 409 12 470

e-post: stabbursdalen@statsforvalteren.no