Meny
Lukk

Motorferdsel i utmark

Søknadsskjema for tillatelse til bruk av snøskuter for transport av materialer, utstyr, ved og proviant til hytter, buer og setrer innenfor Sølen landskapsvernområde og Fuggdalen naturreservat legges ut etter sommeren 2021. Det gis tillatelser for inntil 4 år.

Sølen verneområdestyre gjør oppmerksom på at det i tillegg til tillatelse iht verneforskriftenen så må det søkes dispensasjon fra motorferdselloven hos Rendalen kommune, samt innhentes samtykke fra grunneiere.

Søknadsskjema
File icon PDF