Meny
Lukk

Temakveld om seterlandskapet og kulturarven

5. juli arrangerte Sølen verneområdestyre en temakveld på Rendalstunet om seterlandskapet og kulturarven. Les mer....


I forbindelse med skjøtselsplan for seterområdene i Sølen landskapsvernområde er Bolette Bele fra NIBIO her i Rendalen noen dager for å gjøre litt mer feltarbeid. Hun holdt et inspirerende og lærerikt innlegg om den fysiske, biologiske og immaterielle kulturarven/lokalkunnskapen, tidligere driftsformer og aktiviteter i seterlandskapet og om skjøtselstiltak. Presentasjonen hennes finner du her. Spesielt viktig er den erfaringsbaserte kunnskapen knyttet til naturressursene som overføres fra generasjon til generasjon. Og sjøl om det ikke er tradisjonell seterdrift i området lenger er det mange spor i landskapet som det er mulig å ivareta.