Meny
Lukk

Søknadsskjema for motorisert ferdsel med snøskuter

Søknadsskjema for tillatelse til bruk av snøskuter for transport av materialer, utstyr, ved og proviant til hytter, buer og setrer innenfor Sølen landskapsvernområde og Fuggdalen naturreservat ligger her:

Søknadsskjema

Det gis tillatelser for inntil 4 år. Vi minner om at kjørebok for sist vintersesong må innleveres før ny tillatelse innvilges.