Meny
Lukk

Skjøtselsplan for seterområder innenfor Sølen landskapsvenrområde

NIBIO har i oppdrag fra Sølen verneområdestyre å utarbeide en skjøtselsplan for seterområdene Skånborkjet, Misterdalen, Horndalen og Nysetra.

Prosjektet har som formål å undersøke og dokumentere kulturhistorie og driftstradisjoner for setrene og utarbeide en skjøtselsplan for å ivareta kulturlandskapet i området. Skjøtselsplanen vil være ferdig sommeren 2021.