Meny
Lukk
Foto: Oddrun Skjemstad
Formålet med fredningen er å bevare et vakkert myrlandskap med stor variasjon i myrtyper og med et rikt fugleliv.