Meny
Lukk
Foto: Oddrun Skjemstad
Formålet med fredningen er å bevare et stort fjæreområde med vide strandenger der vegetasjonen er svært variert og der en rekke vannfuglarter er registrert i stort antall, særlig i trekkperiodene.