Meny
Lukk

Forvaltningsplanen for Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning på høring

Lyngsalpan verneområdestyre har utarbeidet forslag til forvaltningsplan for Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning. Eventuelle innspill sendes til Lyngsalpan verneområdestyre på e-post til: lyngsalpan@statsforvalteren.no innen 19. mai 2023. Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med forvalter på telefon: 90930802 eller på e-post: oddrun.skjemstad@statsforvalteren.no.

Utkast forvaltningsplan Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning
File icon PDF
§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker:

Vedlegg til forvaltntingsplan: kart Årøya landskapsvernområde
File icon PDF
Vedlegg til forvaltningsplan: Vedtatt forvaltningsplan Årøya statlig sikret område
File icon PDF
Vedlegg til forvaltningsplan: Kulturminneregistreringer 2020, sluttrapport
File icon PDF