Meny
Lukk

Forvaltningsplanen for Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning er godkjent av Miljødirektoratet.

Forvaltningsplanen skal sikre en helhetlig forvaltning av verneområdet ved å gi retningslinjer om bruk og brukerinteresser, informasjon, skjøtsel, tilrettelegging og andre tiltak. Forvaltningsplanen er en presisering og utdyping av verneforskriften, og gir retningslinjer for dispensasjonspraksis. Forvaltningsplanen definerer videre mål for forvaltningen av verneområder, og beskriver aktuelle tiltak for skjøtsel, tilrettelegging, besøksforvaltning mm. Verneforskriften med tilhørende kart gir rammen for utarbeidelse av denne forvaltningsplanen. Forvaltningsmyndigheten (Lyngsalpan verneområdestyre) har hatt ansvar for utarbeidelsen av planen. Planen har vært på høring og ble godkjent av Miljødirektoratet 25.10.23.

Under her kan du gå inn å lese forvaltningsplanen - den finnes kun i webapplikasjonen "forvaltningsplan på nett"