Meny
Lukk
Formålet med Hallingskarvet nasjonalpark er å bevare et stort, særmerket og tilnærmet urørt fjellområde slik at landskapet og det biologiske mangfoldet med økosystem, arter og bestander, blant annet villrein, blir bevart. Vernet skal sikre et karakteristisk landskapselement som er viktig for forståelsen av den geologiske historien. Allmenheten skal ha mulighet til friluftsliv og naturopplevelser gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Vernet skal sikre verdifulle kulturminne
- Foto: Vegard Breie
Fjellrype. - Foto: Trond Erik Buttingsrud
Prestholt, Hol