Meny
Lukk

Kontakt

Nasjonalparkforvalter

Trond Erik Buttingsrud

934 07 549

trond.erik.buttingsrud@statsforvalteren.no


Besøksadresse

Geilo informasjonssenter

Vesleslåttvegen 13

3580 Geilo


Fakturaadresse

Elektronisk faktura

EHF-format

Vår elektroniske adresse er vårt organisasjonsnummer, 974761319.

Merk: 3840tssor

Papirfaktura

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Fakturamottak DFØ

Postboks 4746

7468 Trondheim

Merk.: 3840tssor


Naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndighet og har ansvar for at verneforskriften etterleves. SNO-lokalt er:

Petter Braaten

924 07 771

petter.braaten@miljodir.no