Meny
Lukk
Foto: Trond Erik Buttingsrud
Formålet med Finse biotopvernområde er å sikre et viktig trekkområde for villrein og binde sammen leveområde for villreinen på Hardangervidda og i Nordfjella. Det er i tillegg et interessant område med tanke på botanikk og geologi.
Isoleie. - Foto: Trond Erik Buttingsrud
Fjellrev.