Meny
Lukk

Verneforskrift

Verneforskriften for Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde setter rammene for hvordan områdene skal forvaltes. Forskriftene angir verneformålet. Videre er forskriftene bygget opp slik at det først gis et generelt forbud mot alle inngrep og tiltak som kan skade eller redusere verneverdiene innenfor et område. Deretter kommer generelle unntak fra forbudene, og egne bestemmelser som åpner for at det kan søkes om dispensasjon

Verneforskrift for Hallingskarvet nasjonalpark
External link icon
Verneforskrift for Finse biotopvernområde
External link icon