Meny
Lukk

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål til nasjonalparkstyret. Svarene er av generell art og ikke førende ift. behandling av evt. søknader, disse vurderes i hvert enkelt tilfelle.


Kan jeg få tillatelse til å kjøre snøscooter til hytte i verneområdet? I utgangspunktet er det ikke tillatt med motorisert ferdsel i verneområdet, men nasjonalparkstyret kan, etter søknad, gi dispensasjon til et begrenset antall turer for transport av varer til hytte. Verneforskriften åpner ikke for å gi dispensasjon for ren persontransport.

Jeg ønsker å bruke drone til fotografering og filming, er det tillatt? Det er ikke tillatt å fly drone i verneområdene uansett formål. I spesielle tilfeller som ved forskning, større filmproduksjoner ol. kan det gis tillatelse så lenge dette ikke foregår i sårbare område eller i sårbare perioder. Søknad sendes nasjonalparkstyret.

Er det båndtvang i nasjonalparken? Ja, det er samme regler for båndtvang inne i verneområdene som utenfor. Båndtvangen reguleres av hundeloven. Det er ingen særskilte regler for båndtvang i nasjonalparken.

Er det lov å sykle i verneområdene? Nei, det er ikke tillatt å bruke sykkel i nasjonalparken eller biotopvernområdet.

Er det lov å jakte og fiske i verneområdet? Jakt og fiske er tillatt etter gjeldende regelverk. Verneforskriften legger ikke begrensninger på dette.

Er det lov å arrangere guidede turer i verneområdet? Det er ikke forbud mot organisert ferdsel eller turvirksomhet i verneområdene, men organisert ferdsel som kan skade naturmiljøet må behandles av nasjonalparkstyret. Ta kontakt med nasjonalparksforvalter for å avklare om din tur er søknadspliktig eller ikke.