Meny
Lukk
Foto: Ingvild Hansen Nystad
Mineraler

Kallskaret naturreservat vart verna ved kongeleg resolusjon 16.11.1984. Naturreservatet dekkjer omlag 900 dekar og ligg i Fjord kommune.

Føremålet med vernet av Kallskaret er å ta vare på eit område med førekomstar av eklogitt i veksling med andre bergartar der bergartsvekslingane har vore avgjerande for utforminga av eit vakkert og særprega landskap.

Verneforskrift for Kallskaret naturreservat
External link icon