Meny
Lukk

Geiranger-Herdalen landskapsvernområde


Eit særprega landskap forma av bre, vatn og menneske

Fjordlandskapet rundt Geiranger er kjent langt utanfor Norge, og fekk i 2005 status som verdsarvområde av UNESCO. Her er eit rikt og variert dyre- og planteliv frå fjord til snaufjell. Store delar av landskapsvernområdet er fritt for større inngrep. Samstundes har menneska sin bruk av naturen gjennom generasjonar skapt eit særeige kulturlandskap med både kulturhistoriske og biologiske verdiar. Geiranger-Herdalen har også to naturreservat. I Kallskaret naturreservat kan du studere sjeldne geologiske førekomstar og formasjonar som eklogitt og olivinbautaar. I Hyskjet naturreservat finn du rik edellauvskog og sjeldne artar som Mnemosynesommarfuglen.