Meny
Lukk

Kongelig resolusjon

Etter norsk statsskikk skal de viktigste vedtakene formelt fattes av "Kongen i statsråd". Disse blir gjort av en samlet regjering under ledelse av Kongen og blir kalt kongelig resolusjoner. Opprettelsen av Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat ble vedtatt av Kongen i statsråd 27.04.2012.

I saksfremlegget framgår grunnlaget for vernet samt vurdering av alle høringsuttalelsene til verneplanen. Disse vurderingene gir viktige føringer for hvordan verneforskriften skal tolkes og hva som skal legges til grunn i den videre forvaltningen av verneområdene.

Kongelig resolusjon for Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat
File icon PDF