Meny
Lukk

Fortsetter arbeidet med stiforsterkning i Fulufjellet nasjonalpark

Nasjonalparkstyret prioriterer også i år å bruke midler på forsterkning av stien som går fra innfallsporten til Fulufjellet ved Storbekkåsen og videre opp til riksgrensa på Brynflået. I 2019 og 2021 var det sherpaer som utførte arbeidet med stiforsterkning langs stistrekningen, men i år var det Utmarksressurs AS som vant tilbudskonkurransen.

En sti skal ivareta naturverdiene, landskapet og de som bruker stien. Stien må også tåle de påkjenningene som klimaendringene gir, med blant annet økt nedbør.

Den 22. august startet Utmarksressurs AS arbeidet med å videreføre stiforsterkningen langs stien fra gapahuken ved Storbekkåsen. Rennende vann er den største fienden til en sti. Vann eroderer vekk stisporet og gjør stien lite attraktiv å gå på og man får etablert nye stier lengre og lengre ut i terrenget.

Førstepri for Utmarksressurs AS vil være å få kontroll på vannet. Videre skal det steinsettes ved bruk av stedegen stein, det skal etableres spalta grusstier og store/spisse steiner skal ryddes ut av stisporet. Det vil også være stort fokus på revegetering av eroderte og slitte områder.

Det viktigste du som turgåer kan gjøre, er å følge den allerede etablerte stien. Slik unngår vi nye villstier.

Varsel om helikopteraktivitet ved Storbekkåsen og Fulufjellet

I forbindelse med stiforsterkningen sør i Fulufjellet, er det behov for å frakte noe grus inn til stien som går opp til riksrøys 127. Utmarksressurs AS har fått tillatelse til å transportere grus ved bruk av helikopter i dette området. Det varsles derfor om at det vil kunne bli opptil en halv dag med helikopteraktivitet én dag i løpet av perioden 29. august til 21. september.

Mer presis dato for helikopteraktiviteten vil bli varslet.