Meny
Lukk

Styret

Færder nasjonalparkstyre


Færder nasjonalparkstyre har forvaltningsansvaret for Færder nasjonalpark. Forvaltningsmyndigheten ligger hos nasjonalparkstyre med representanter fra Færder kommune og Vestfold fylkeskommune. Styret oppnevnes av Miljødirektoratet. Kommunen og fylkeskommunen foreslår kandidater. Sekretariatet for styret utgjøres av en nasjonalparkforvalter, som er ansatt av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Den praktiske forvaltningen av nasjonalparken omfatter forvaltningen av verneforskriften; behandling av søknader etter denne, oppsyn, kartlegging/overvåking og fysiske tiltak som skjøtsel mv., som er nødvendig for å opprettholde eller oppnå verneformålet.

Forvaltningsplanen er en utdyping av verneforskriften og gir en rekke konkrete føringer for behandling av søknader og ulike typer aktivitet som er knyttet til nasjonalparken.

Færder nasjonalparkstyre er det organ som fatter vedtak etter Forskrift om vern av Færder nasjonalpark. Nasjonalparkforvalter er sekretær for nasjonalparkstyret og koordinerer driften av nasjonalparken. Statens naturoppsyn har oppsyn med nasjonalparken, forankret i naturoppsynsloven.

I menyen til venstre finner du informasjon om nasjonalparkstyret, rådgivende utvalg, saksdokumenter og møteprotokoller.

Tom Mello

Styreleder

Runar A. Larsen

Nestleder


Cathrine Palm Spange

Styremedlem


Hilde Sundin

Styremedlem


Bjørn-Kristian SvendsrudStyremedlem
Elisabeth DaaeVara
Anine StouslandVara
Thorbjørn Raaen GjertsenVara
Gunnar FredriksenVara

Tine Ramberg

Vara