Meny
Lukk

Styret

Færder nasjonalparkstyre

Færder nasjonalpark har lokal forvaltning. Forvaltningsmyndigheten ligger hos nasjonalparkstyre med representanter fra Færder kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Styret er oppnevnt av Miljødirektoratet etter innstilling fra kommunen og fylkeskommunen. Sekretariatet for styret utgjøres av en nasjonalparkforvalter, som er tilsatt av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Den praktiske forvaltningen av nasjonalparken omfatter forvaltningen av verneforskriften; behandling av søknader etter denne, oppsyn, kartlegging/overvåking og fysiske tiltak som skjøtsel mv., som er nødvendig for å opprettholde eller oppnå verneformålet.

Forvaltningsplanen er en utdyping av verneforskriften og gir en rekke konkrete føringer for behandling av søknader og ulike typer aktivitet som er knyttet til nasjonalparken.

Færder nasjonalparkstyre er det organ som fatter vedtak etter Forskrift om vern av Færder nasjonalpark. Nasjonalparkforvalter er sekretær for nasjonalparkstyret og koordinerer driften av nasjonalparken. Statens naturoppsyn har oppsyn med nasjonalparken, forankret i naturoppsynsloven.

Runar Andre Larsen

styreleder

FK

Cathrine Palm Spange

nestleder

FK

Tone Skalpe Bjørnli

styremedlem

FK
Tom Mello

styremedlem

FK
Maja Foss FivestyremedlemVTFK