Meny
Lukk

Søknader

Nasjonalparkstyret kan, for enkelte formål, gi dispensasjon fra verneforskriften hvis tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke påvirker verneverdiene negativt i særlig grad.

Søknad bør være skriftlig og gi tilstrekkelig informasjon til at nasjonalparkstyret kan fatte vedtak.

Gode beskrivelser av tiltak anbefales, i tillegg kart med traseer og plassering av tiltak, samt byggetegninger ved søknad om bygging.

I menyen til venstre finner du beskrivelser og søknadsskjema for noen av formålene som er søknadspliktige. Oversikten er ikke uttømmende. Det vil si at om du ikke finner beskrivelse av tiltaket du planlegger å gjennomføre, må du sjekke verneforskriftens bestemmelser, eller sjekke med nasjonalparkforvalter før gjennomføring.

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: