Meny
Lukk
Foto: Kjell Isaksen
Et urskogsområde og et fjell- og myrlandskap.

Gutulia er Norges minste nasjonalpark, og også blant de eldste. Til tross for størrelsen, rommer den en stor variasjon. Den øverste delen av Gutulivola er skogløs, mens liene er preget av åpen furuskog og gammel granskog. I kontrast til den uberørte skogen ligger Gutulisetra – setervollen som er blitt tatt vare på av folk og fe helt siden 1750-tallet. Seterhus, steinrøyser og beitemark har skapt et landskap med stor historisk verdi.

Nasjonalparken ble vernet i 1968 og har et areal på 23 km².

Gamle skoger har blitt en sjelden naturtype i Norge, men trærne får stå i fred i Gutulia. Ved Gutulisetra ligger det tre setervoller som er vernet som kulturminner, og beitemarkene blir slått for å ta vare på landskapet. Mange dyr og planter er knyttet til beiting og seterdrift.

Besøk nettsiden til Gutulia nasjonalpark External link icon
- Foto: Tom Schandy
- Foto: Jan Nordvålen
- Foto: Kjartan Trana