Meny
Lukk
Foto: Kentaroo Tryman
Naturhistorisk interessant område med viktige kvartærgeologiske formelementer

Grøvelsjøen naturreservat ble vernet i 1989, og er 13 km2. I Grøvelsjøen vokser det frodig fjellbjørkeskog som klatrer opp på fjellsidene mot tregrensen på 900 meters høyde over havet. Det som gjør Grøvelsjøen naturreservat unikt, er strandlinjene som vises i dalsidene.

Høyt oppe i fjellsidene er det tydelige terrasser. Det er spor etter en stor innsjø som fantes der for omtrent 10 000 år siden. Grövelissjön som den kalles, ble dannet da smeltevann ble demmet opp ved kanten av den enorme innlandsisen. Langs innsjøens strender slo bølgene inn, og grus og sand ble skylt bort og blottla en steinete strandlinje (sete). Så smeltet innlandsisen litt etter litt, og innsjøen begynte å synke. Nye strandlinjer ble etter hvert dannet på stadig lavere nivåer. Slik ble de karakteristiske terrassene som vi ser i dag, dannet. Strandlinjene har stor vitenskapelig betydning ettersom de hjelper oss til å forstå hvordan avsmelting til den siste innlandsisen skjedde.

Ovenfor setene (issjøens strandlinjer) kan vi se andre spor fra istiden – spylerenner, slukrenner og slukåser. Spylerennene går nesten parallelt med strandlinjene. Slukrennene går i stedet vinkelrett mot fjellsiden, noe også slukåsene gjør.