Meny
Lukk

Verneforskrifter

Nyere verneforskrifter er bygget opp slik at det først gis et generelt forbud mot alle inngrep og tiltak som kan skade eller redusere verneverdiene innenfor et område. Deretter kommer generelle unntak fra forbudene, og egne bestemmelser som åpner for at det kan søkes om dispensasjon (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser). Bestemmelser i en forskrift må derfor leses i sammenheng med den øvrige teksten i forskriften.

Verneforskrift for Femundsmarka nasjonalpark
External link icon
Verneforskrift for Gutulia nasjonalpark
External link icon
Verneforskrift for Langtjønna landskapsvernområde
External link icon
Verneforskrift for Femundslia landskapsvernområde
External link icon
Verneforskrift for Grøvelsjøen naturreservat
External link icon
§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: