Meny
Lukk

Møte i rådgivende utvalg

Rådgivende utvalg for Femundsmarka og Gutulia på befaring til Elgå og Gutulia nasjonalpark.

En rekke aktører gir råd til forvaltningen av nasjonalparkene. Statskog, DNT Oslo og omegn, Naturvernforbundet og Svahken sijte (Elgå reinbeitedistrikt) er noen av de som er med i dette utvalget.

Samlingen startet på Nasjonalparkhotellet i Elgå. Tirsdag kveld holdt Jan Nordvålen, tidl. fjelloppsyn for Engerdal fjellstyre et flott bildeforedrag fra sin tid i Femundsmarka.

Onsdag startet vi befaringen med å se på de nyeste tiltakene som er gjennomført på Besøkssenter nasjonalpark i Elgå, med ny utstilling og resepsjon.

Deretter gikk turen til Gutulia nasjonalpark. Her fikk rådgivende utvalg en orientering om innfallsporten, åpen seter om sommeren og restaurering av de 16 fredet bygningene. Utvalget fikk også gått natur- og opplevelsesstien på 1,5 km med 21 poster. Statens naturoppsyn gjennomførte skjøtsel av kulturlandskapet og ga et lite innblikk i hvordan dette foregår.

- Foto: Sindre Valan
- Foto: Sindre Valan