Meny
Lukk

Møte i nasjonalparkstyret - 28-29. juni

Nasjonalparkstyret hadde møte med befaringer den 28-29. juni på Valdalsfjellet, Grövelsjön og Sylen. Det ble holdt flere orienteringer og styret behandlet tre saker. Se link til saker og vedtak her.

Møteprotokoll
File icon PDF

Denne gangen var det Valdalsfjellet, Grövelsjön og Sylen som sto på programmet. Områdene er preget av høye fjell med variert natur. Her finner vi også de sørligste samiske reinbeiteområdene

Mange besøkende velger å vandre langs stiene som går mellom Norge og Sverige.

Vi så på problemstillinger knyttet til slitasje på stier, kanalisering av ferdsel og informasjon.