Meny
Lukk

Møte i nasjonalparkstyret 17. februar - Protokoll

Nasjonalparkstyret hadde møte den 17. februar. Det ble holdt flere orienteringer og styret behandlet 6 saker. Se link til saker og vedtak her.

Nasjonalparkstyret hadde møte den 17. februar. Møtet var digitalt på Teams. Det ble holdt flere orienteringer og styret behandlet 6 saker. Se link til saker og vedtak her.

Statsforvalteren i Trøndelag orientere omkring bevaring av verdifull natur - nasjonalpark. Om utvidelse av Femundsmarka mot nord, mindre grenseendringer og innlemmelse av Grøvelsjøen i Femundsmarka.

Møteprotokoll
17.02.23
External link icon