Meny
Lukk

Møte i nasjonalparkstyret 1.-2. september

Nasjonalparkstyret hadde møte med befaringer den 1.-2. september langs Røavassdraget. Det ble holdt flere orienteringer og styret behandlet fem saker. Se link til saker og vedtak her.

Møteprotokoll
File icon PDF

Denne gangen var det Røavassdraget som sto på programmet. Området langs elva Røa er preget av karrig furuskog, blokkmark og rikere løvskogsbelter.

Røavassdraget er en av Femundsmarkas mest populære områder for besøkende.

Vi så blant annet på problemstillinger knyttet til slitasje på leirplasser, kanalisering av ferdsel og informasjon.