Meny
Lukk

Kartlegging av brannavhengige insekter

I fjor sommer ble det kartlagt hele 165 ulike insektarter ved Storrundhåen i Femundsmarka. Les mer i rapporten her.

Kartlegging av brannavhengige insekter
Les rapporten
File icon PDF

Barskogen i Norge har vært utsatt for skogbranner i lang tid. Mange arter har tilpasset seg brannen for å overleve og utnytte ressursene den gir. Furu er spesielt tilpasset brann med sin tykke bark og høyt plasserte greiner. Skogbranner er avgjørende for å opprettholde tørre furuskoger og det mangfoldet som lever der. Løvtrær som osp og bjørk trives også etter brann.

Enkelte arter har tilpasset seg så mye at de er avhengige av at det brenner i skogen med ujevne mellomrom, forteller nasjonalparkforvalter Sindre Valan.

Sommeren 2023 ble nesten 2000 biller samlet inn og identifisert, inkludert 129 forskjellige arter. Fem av disse artene er oppført på rødlisten. Blant dem er brannbarktege og Sphaeriestes stockmanni, som begge er sterkt truet. Brannbarktegen, som lever under barken på brent bjørk, ble oppdaget for første gang i Trøndelag. Funnet av Sphaeriestes stockmanni i Femundsmarka er det nordligste i Norge og nytt for Trøndelag. Furuhettebillen som er knyttet til brent furu, der larven lever mellom brent, død ved og levende ved, ble også oppdaget for første gang i Trøndelag.

Høyden over havet og den nordlige beliggenheten gjør fjellskogen på Røros mindre egnet for varmekrevende insektarter sammenlignet med områder på Østlandet. Likevel ble det funnet noen sjeldne og krevende arter i den brente furu-urskogen nord for Storrundhåen i Femundsmarka.

Funnet av disse artene indikerer viktigheten av å opprettholde branndynamikken i området for å styrke bestandene deres. Dette kan oppnås gjennom at branner som antennes av lynnedslag får løpe naturlig i de indre delene av Femundsmarka. Utallige vassdrag, myrer og blokkmark begrenser spredningen. Kontrollerte skogbranner kan også være et aktuelt tiltak som gir ønsket effekt på små, avgrensede områder, slik at disse artenes levesteder bevares og styrkes, såkalt naturvernbrenning sier Valan.

Ifølge tall fra Sverige skal det naturlige omfanget av skogbrann i Skandinavia ligge på èn prosent av skogarealet årlig. I dag brenner kun èn tohundredel av dette. Lavdekket, som er så viktig for reinbeite, vil i mange områder kunne forsvinne uten gjentakende skogbrann. Trevirket får en helt annen kvalitet i brannskadde trær. Brannskader i barken gir økt harpiksproduksjon og saktere vekst, begge deler til glede for mange som vil bruke treverket som bolig. Og det kan jo være både mennesker, sopp, lav og insekter.