Meny
Lukk

Ferdselstelling sommeren 2022

Hele 25 ferdselstellere var plassert ute i Femundsmarka nasjonalpark under sommeren 2022. Se resultater her.

Nasjonalparkstyret har gjennomført omfattende ferdselstellinger i samarbeid med Statskog, Statens naturoppsyn og Norsk institutt for naturforskning (NINA). Ferdselstellerne har vært plassert ute langs stier og ferdselsårer i Femundsmarka nasjonalpark.

NINA har sammenstilt resultatene i en rapport. Data fra hvert punkt vises som antall passeringer begge veier, både inn og ut. Resultater fra ferdselstellingene bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget og vil bli brukt i arbeid med konkrete tiltak, men også på lengre sikt for å følge utvikling.

Ferdselstelling Femundsmarka 2022
Les rapporten
File icon PDF