Meny
Lukk

Verneforskrift

Forskrift om vern av Brattefjell-Vindeggen som landskapsvernområde med dyrelivsfreding, Hjartdal, Seljord, Tinn og Vinje kommunar, Telemark.

Sjå verneforskrift for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2004-12-17-1691
External link icon


Forskrift om forbod mot motorferdsel i spesielt sårbare områder i Brattefjell/Vindeggenområdet, Seljord, Hjartdal, Tinn og Vinje kommunar, Telemark.

Sjå forskrift
External link icon