Meny
Lukk
Viddelandskap, furu- bjørkeskog, myr, vann

Formålet med Anárjokka nasjonalpark er å bevare et stykke av Finnmarksvidda med et representativt utvalg av de naturtyper som forekommer der, så som furuskog, bjørkeskog og vidde med kratt, myr, vatn, elver og låge fjell. Dyre- og plantelivet skal få utvikle seg mest mulig fritt uten menneskelig påvirkning.

Riehttečearru
Gurbešnussir
Cuhppulskáidi
Bávttajohtgiera
Suttesjeaggi
Sieiddegorsa
Gaskkamuš Gurbeš
Guossavuovdi
Cáskinčohkka
Rávdojávri
Rádjajohka
Riehttečearru
Bealdoduottar
Gumppegorži
Báktejávri
Guhkesjeaggi
Šuojáskáidi
Heasttajoganjálbmi
Šuojájávri
Šuojáskáidi