Meny
Lukk

Styret

Anárjohka nasjonalparkstyre er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet som forvaltningsmyndighet for verneforskriften til Anárjohka nasjonalpark. Styret er gitt myndighet med hjemmel i naturmangfoldloven § 62.

Medlemmene i verneområdestyret består av lokale og regionale politikere, samt representanter fra Sametinget. De kommunale og fylkeskommunale representantene er valgt for perioden 2020 - 2023, mens Sametingets representantene er valgt for perioden 2022-2025.


Nasjonalparkforvalter for Anárjohka nasjonalpark er sekretær for styret og har kontorsted på LES-bygget i Kautokeino.

I menyen til venstre publiseres informasjon om nasjonalparkstyret, saksdokumenter og møteprotokoller.