Meny
Lukk

Møtedokumenter

Her finner du sakspapirer til møtene og protokoll fra møtene. Nasjonalparkforvalter er sekretær for styret og forbereder saker til styret. Styret fatter vedtak i sakene.