Meny
Lukk

Melding om oppstart

Anárjohka nasjonalparkstyre har vedtatt oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Anárjohka nasjonalpark.

I den sammenheng vil det holdes to oppstartsmøter, hvor vi vil gå gjennom oppstartsmeldingen og ber om innspill til det videre arbeidet med forvaltningsplanen.

Oppstart av arbeidet med forvaltningsplan for Anárjoga álbmotmeahcci / Anárjohka nasjonalpark

Nasjonalparkstyret holder to oppstartsmøter:

* Tirsdag 8. mars kl 18:00 på samfunnshuset i Karasjok
* Onsdag 9. mars kl 18:00 på Thon hotell Kautokeino

I melding om oppstart kan du lese om bakgrunnen for forvaltnigsplanarbeidet. Frist for å komme med innspill til oppstartsmeldingen er satt til 10. april 2022. Vi håper å få mange gode innspill til arbeidet.

Det bes om en tilbakemelding på hvem som ønsker, og har mulighet til å delta på et av møtene så snart som mulig. Ta kontakt på

e-post: anarjohka@statsforvalteren.no eller

på telefon: 78 48 46 05 / 913 22 782.

Melding om oppstart
File icon PDF