Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Åtte naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde eller biotopvernområde. Totalt omfattar desse 3444 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Open kontordag og ope folkemøte om Forvaltningsplanen for verneområda ved Hovden

  Høyring av forvaltingsplan for Hovden landskapsvernområde, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat i Bykle kommune  Verneområdestyret for SVR har open kontordag på Hovden grendehus torsdag 8. desember kl 12.00-18.00.  Ope folkemøte om forvaltningsplanen på Hovden grendehus torsdag 8. desember kl 19.00.   Om nokon har spørsmål kontakt verneområdeforvaltar Alf ...

(Publisert:05.12.2016)

"Besøksstrategi i SVR". Presentasjonar under seminar på Heiedagane 2016

Tysdag 13. september arrangerte SVR seminar på Hovden grendehus om dette temaet. Seminarprogram Morten Dåsnes, dagleg leiar i Friluftsrådenes landsforbund: Trendar og utfordringar i friluftslivet dei komande åra: Innspel til Stortingmelding 18 (2015-2016): «Friluftsliv – natur som kilde til helse og livskvalitet».  Marit Gystøl, Miljødirektoratet: Besøksforvaltning og ny ...

(Publisert:23.09.2016)

Møteprotokoll frå AU-møte 19.september

Arbeidsutvalet i verneområdestyret for SVR hadde møte måndag 19.september på Hovden i Setesdal. Sakliste Utvals- saksnr Innhald Lukka Arkiv- saksnr ST 17/16 Godkjenning av innkalling og saksliste     ST 18/16 Val av ein representant til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar     ST ...

(Publisert:23.09.2016)

Forslag til forvaltingsplan for verneområda ved Hovden

Verneområdestyret sender med dette forslaget til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernområde, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat ut på lokal og sentral høring.  Høringa er open slik at alle som ønskjer det kan komme med uttale. Høringsfristen er sett til 31. desember 2016

(Publisert:21.09.2016)

Innkalling til AU- møte i verneområdestyret

Arbeidsutvalet i SVR skal ha møte måndag 19. september kl. 10. Møtet vert gjennomført på Hovdetun, Hovden i Setesdal. Møteinnkallinga kan du lese her.

(Publisert:14.09.2016)

Seminar 13. september om besøksforvalting og innfallsportar til heia

Verneområdestyret for SVR arrangerer 13. september eit seminar om erfaringar med besøksforvalting og tilrettelegging i innfallsportar til verneområde. Seminaret vert avvikla på Hovden grendehus i Setesdal og brukar difor Hovden som eksempel, men er i høgste grad også relevant for andre delar av SVR. Seminarprogram   Morten Dåsnes, dagleg leiar i Friluftsrådenes landsforbund: Trendar ...

(Publisert:30.08.2016)
Vis nyhetsarkiv