Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Sytten naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse om lag 3500 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Protokoll frå møte i verneområdestyret 16.09.2020

Med kikkert mot Svartepoddtjørni, Svartepoddvatnet, Storheddervatnet og Langvatn (lengst bak). Setesdal Vesthei.

Protokollen frå møte i verneområdestyret 16.09.2020 finn du i lenka under.

(Publisert:22.09.2020)

Møteinnkalling og sakspapir til styremøte 16.09.2020

Utsyn mot Blåsjø

Under finn du lenka til møteinnkalling og sakspapir til styremøtet i Valle 16.09.2020

(Publisert:09.09.2020)

Naturstien ved Håheller er klar

Verneområda våre har ein eigen besøksstrategi som vart godkjent i 2019. Eit tiltak var å etablere ein natursti ved Håheller i Sirdal kommune. Dette prosjektet er no ferdig og klar for å ta i mot turistar og andre interesserte.  Naturstien er primært laga med tanke for bilturistar som kryssar Brokke-Suleskardveien i sommarhalvåret, men forvaltinga håper sjølvsagt at lokale, hyttefolk og andre ...

(Publisert:19.08.2020)

Møteinnkalling og protokoll AU-møte 03.07.2020

Utsyn mot Blåsjø

Møteinnkalling, sakspapir og protokoll frå AU-møte 03.07.2020 finn du i lenka under

(Publisert:01.07.2020 Sist endret:06.07.2020)

Møteinnkalling og protokoll frå styremøte 12.06.2020

Gaukstølen og Gaukstølåa aust for Bråtveit, Dyraheio.

Møteinnkalling og protokoll frå styremøtet i Gjesdal 12.06.2020 finn du i lenka under

(Publisert:01.07.2020)

Nå kan du ta villreinsertifikatet

Bykle kommune og SVR sitt verdiskapingsprosjekt "Kunskapsformidling og villrein og villreinfjellet" har arbeidet med å utvikle eit villreinsertifikat, Villreinsertifikatet er ein liten kunnskapstest om villrein, kor dei som får minst 17 av 20 rette svar kvalifiserer til å få sertifikatet. Villreinsertifikatet kan du ta på nettsida https://www.villreinsertifikatet.no/ eller på nettsida ...

(Publisert:02.06.2020)
Vis nyhetsarkiv