Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Sytten naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse om lag 3500 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Møteinnkalling - Verneområdestyret 2. desember 2020

I lenka under kan du laste ned møteinnkalling og sakspapir til verneområdestyret sitt møte 2. desember. Møte blir på teams.

(Publisert:24.11.2020)

Avlyst - Open villreinkveld på Kvæven 12. november er dessverre avyst

På grunn av innskjerpa coronareglar må dessverre villreinkvelden på Kvæven Bygdetun  12. november avlysast Vi beklagar dette på det setrakste og legg opp til å gjennomføre arrangementet så start som mogleg. Dei som er påmeldt vil bli varsla om ny dato for arrangementet når denne er klar.

(Publisert:20.10.2020 Sist endret:09.11.2020)

Møteinnkalling og protokoll frå AU møte 06.10.2020

Hytte ved Prostøl (Proststølen) i Kjetilstaddalen, Dyraheio.

Møteinnkalling og protokoll frå AU møte 06.10.2020 finn du i lenka under.

(Publisert:12.10.2020)

Protokoll frå møte i verneområdestyret 16.09.2020

Med kikkert mot Svartepoddtjørni, Svartepoddvatnet, Storheddervatnet og Langvatn (lengst bak). Setesdal Vesthei.

Protokollen frå møte i verneområdestyret 16.09.2020 finn du i lenka under.

(Publisert:22.09.2020 Sist endret:29.09.2020)

Møteinnkalling og sakspapir til styremøte 16.09.2020

Utsyn mot Blåsjø

Under finn du lenka til møteinnkalling og sakspapir til styremøtet i Valle 16.09.2020

(Publisert:09.09.2020)

Naturstien ved Håheller er klar

Verneområda våre har ein eigen besøksstrategi som vart godkjent i 2019. Eit tiltak var å etablere ein natursti ved Håheller i Sirdal kommune. Dette prosjektet er no ferdig og klar for å ta i mot turistar og andre interesserte.  Naturstien er primært laga med tanke for bilturistar som kryssar Brokke-Suleskardveien i sommarhalvåret, men forvaltinga håper sjølvsagt at lokale, hyttefolk og andre ...

(Publisert:19.08.2020)
Vis nyhetsarkiv