Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Åtte naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde eller biotopvernområde. Totalt omfattar desse 3444 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Møte i verneområdestyret for SVR 24. mai

Ein fiskar prøvar lykken i Krossvatn, Dyraheio

Verneområdestyret for SVR skal ha styremøte tysdag 24. mai. Møtet er lagt til Gjesdal gjestgiveri på Ålgård og startar kl. 10. Møtet er ope for alle. Møteinnkallinga er lagt ut på denne heimesida. Møtet startar med eit dialogmøte med Rådgjevande utval for SVR. Dialogmøtet har denne saklista:  Høyringsuttale om revisjon av konsesjonsvilkåra, Sira-Kvina Søknad om bygging av Storå ...

(Publisert:18.05.2016)

Bjørn Laugaland er vald til ny styreleiar i SVR

Det nye styret i SVR konstituerte seg måndag 14.mars. Styreleiar Bjørn Laugaland, Hjelmeland kommune Nestleiar Odmund Ljosland, Åseral kommune   Arbeidsutval Bjørn Laugaland, Hjelmeland kommune Odmund Ljosland, Åseral kommune Oddlaug Hesland Tjomsland, Vest- Agder fylkeskommune Leiv Rygg, Bygland kommune Gerd Helen Bø, Suldal kommune    

(Publisert:17.03.2016)

Innkalling til konstituerande møte i verneområdestyret for SVR

Det nye verneområdestyret for SVR er kalla inn til møte tysdag 15. mars kl. 12.00. Møtet startar med val av styreleiar, nestleiar og arbeidsutval for den komande styreperioden. Styret har desse sakene på saklista: Sakliste ST 1/16 Godkjenning av innkalling og sakliste ST 2/16 Konstituering av verneområdestyret for SVR, 2016 - 2019 ST 3/16 Val av to representantar til å skrive under ...

(Publisert:07.03.2016)

Oppstart av arbeid med forvaltingsplan for Hovden landskapsvernområde, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat, alle i Bykle kommune

Oppstartmelding for arbeidet med forvaltingsplan for Hovden landskapsvernområde, Lislevatn naturreservat og Vidmyr naturreservat i Bykle kommune Verneområdestyret for SVR melder med dette frå om at arbeidet med å utarbeide ein forvaltingsplan for desse tre verneområda no vert sett i gang. Forvaltingsplanen vil ha ein felles del for alle tre verneområda, men og ein del der dei ulike områda vert ...

(Publisert:29.02.2016)

Fotråte påvist på villrein i SVR

Veterinærinstituttet har påvist fotråte på ei simle som blei avliva av SNO i januar i år. Dette er første gang det er påvist fotråte blant villrein i heiane vår. Veterinærinstituttet skrivar dette om funnet på heimesida si: "-Veterinærinstituttet undersøkte to av simlas føtter og på begge påviste vi dyptgående betennelse som gikk helt inn i tå-knoklene, sier forsker Kjell Handeland som ...

(Publisert:17.02.2016)

Fellingsresultat frå villreinjakta 2015

Nøgd reinjeger

Villreinnemnda for Setesdalsområdet har utarbeidd oversyn over kva som vart felt av villrein under jakta sist haust. Fellingsresultatet er fordelt på kommunane. Området sett under eitt var fellingsprosenten berre på 16 %.                     SETESDAL RYFYLKE 2015           Felling 2015 ...

(Publisert:25.01.2016)
Vis nyhetsarkiv