Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Sytten naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse om lag 3500 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Innkalling til møte i verneområdestyret 13. desember

- - Verneområdestyret skal ha møte i Kvinesdal 13. desember 2019 Under finn du lenke til møteinnkalling og sakspapir

(Publisert:04.12.2019 Sist endret:05.12.2019)

Seminarrapporten er klar

Rapporten frå den regionale samlinga på Haukeliseter 5. – 6. mars 2019 er nå ferdig. Sjå lenke til følgjebrev og rapport lenger ned på sida. Rapporten finn du også på lenka nedanfor: https://static1.squarespace.com/static/5304703fe4b00af3619f876d/t/5dc164228c997904d95118c3/1572955172170/NVSRapport+_2019_Seminar+sti+og+l%C3%B8ypeplanlegging_endeleg.pdf  Send gjerne vidare til andre som kan ...

(Publisert:26.11.2019)

Foredrag om dei første reinjegerane i fjellet i Sørvest-Norge

Foto Tor Punsvik   Tysdag 19. november  kl 19.00 vil arkeologen Sveinung Bang-Anderssen halde føredrag på Suldal kulturhus på Sand. Føredraget vil mellom anna handle om jakt og fangst av rein i steinalder og jernalder, Sveinung Bang-Anderssen er arkeolog og har vore tilsett ved Arkeologisk museum–Stavanger i ei årrekke. Bang-Anderssen var sentral i arbeidet med dei arkeologiske ...

(Publisert:04.11.2019 Sist endret:15.11.2019)

Verdiskapingsprosjektet lyser ut idekonkurranse

Foto Tor Punsvik   Verdiskapingsprosjektet «Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell» lyser med dette ut ein konkurranse om beste forretningside knytt til villrein og villreinfjellet. Forretningsideen kan vera produkt eller tenester og må ligge innanfor verdiskapingsprosjektet sine tematiske rammer. Nokre døme kan være: opplevingar, formidling, kulturarv, jakt, sal av produkt som ...

(Publisert:23.10.2019 Sist endret:15.11.2019)

GPS rapporten i media

Den dye GPS rapporten har fått stor merksemd i media dei siste vekene. Det har særleg vore fokus på forslaget om å flytte turisthyttene Storsteinen og Øyuvsbu. Under kjem lenker til tre av oppslaga frå NRK og Stavanger aftenblad. Det er særleg verd å merke seg at Stavanger aftenblad på lederplass går inn for å flytte turisthyttene av omsyn til villreinen.

(Publisert:21.10.2019)

Rapport frå GPS prosjektet

Villreinbukk

Vannkraft og veier stenger trekkmuligheter for villreinen i Setesdal-Ryfylke, og splitter leveområdene opp i stadig mindre biter. I en ny rapport anbefales flere tiltak for å bedre forholdene for Europas sørligste bestand av villrein.  Dette skriv NINA i ei pressemelding i samband med offentleggjeringa av rapporten. Du kan lese både pressemeldinga og sjølve GPS rapporten i lenka under ...

(Publisert:18.10.2019)
Vis nyhetsarkiv