Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Sytten naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse om lag 3500 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Innkalling til AU møte 8. april 2019

Innkalling og sakspapir til AU møtet 08.04.2019 er nå lagt ut. Lenke til møteinnkallinga finn du under.

(Publisert:04.04.2019)

Innkalling og protokoll for AU møte 15.03.2019

Møteinnkalling og protokoll for AU møte 15. mars 2019 er nå langt ut.  Lenker finn du under

(Publisert:18.03.2019)

Innkalling og protokoll frå AU møte 08.03.2019

Blåstrupe

Møteinnkalling og protokoll frå AU møte 8. mars 2019 er nå lagt ut. Lenker finn du under.

(Publisert:18.03.2019)

Vellukka fagsamling om sti- og løypeplanar på Haukelisæter

Sti- og løypeplanar er i mange samanhengar peike på som eit viktig verkemiddel for å styre og kanalisere ferdsel i villreinområda. I regi av verdiskapingsprosjektet vart det 5. – 6. mars arrangert regional fagsamling om sti- og løypeplanar. Føremålet med samlinga var å få ei felles forståing av form og innhald i kommunale sti- og løypeplanar. I tillegg få ei felles forståing/plattform av ...

(Publisert:13.03.2019)

Møte med Bykle kommune

Verneområdestyret er oppteken av ein god dialog med kommunane i verneområdet. Torsdag 28. februar møtte styreleiar Bjørn Laugaland og verneområdeforvaltar Jørn Haug Bykle kommunestyre. Aktuelle tema var forvaltningsmodellen for SVR, aktuelt frå verneområdestyret, besøksstrategi for SVR og verdiskapingsprosjektet Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell.

(Publisert:04.03.2019)

Program for Regional samling om sti- og løypeplanar

Programmet for den Regionale samlinga om sti og løypeplanar på Haukelisæter 8-9. mars er nå klart. Samlinga er fullbooka, men ta kontakt med arrangør om noko ønskjer meir opplysninger om samlinga.

(Publisert:25.02.2019)
Vis nyhetsarkiv