Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Åtte naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde eller biotopvernområde. Totalt omfattar desse 3444 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Protokoll og møteinnkalling frå AU møte 8. februar 2017

Møteprotokoll og møteinnkalling finn du i lenka under

(Publisert:10.02.2017)

SNO Årsrapport 2016

Statens naturoppsyn sin årsrapport for verksemda i Verneområdestyret for SVR sitt ansvarsområde er nå klar.   Du finn lenka til rapporten under.

(Publisert:20.01.2017)

Ny forvaltningsplan for Hisdal naturreservat

Forvaltningsplanen for Hisdal naturreservat er nå godkjent og klar for publisering

(Publisert:06.01.2017)

Nye styredokument er lagt ut på nettsida

Vinterfjell. Kringlenuten og Snønuten i Dyraheio.

Møteinnkallingar og møteprotokollar til møter i Verneområdestyret og AU hausten 2016 er nå lagt ut nettsida   Du finn dokumenta under fana Styredokument 

(Publisert:06.01.2017)

Open kontordag og ope folkemøte om Forvaltningsplanen for verneområda ved Hovden

  Høyring av forvaltingsplan for Hovden landskapsvernområde, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat i Bykle kommune  Verneområdestyret for SVR har open kontordag på Hovden grendehus torsdag 8. desember kl 12.00-18.00.  Ope folkemøte om forvaltningsplanen på Hovden grendehus torsdag 8. desember kl 19.00.   Om nokon har spørsmål kontakt verneområdeforvaltar Alf ...

(Publisert:05.12.2016)

"Besøksstrategi i SVR". Presentasjonar under seminar på Heiedagane 2016

Tysdag 13. september arrangerte SVR seminar på Hovden grendehus om dette temaet. Seminarprogram Morten Dåsnes, dagleg leiar i Friluftsrådenes landsforbund: Trendar og utfordringar i friluftslivet dei komande åra: Innspel til Stortingmelding 18 (2015-2016): «Friluftsliv – natur som kilde til helse og livskvalitet».  Marit Gystøl, Miljødirektoratet: Besøksforvaltning og ny ...

(Publisert:23.09.2016)
Vis nyhetsarkiv