Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Åtte naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde eller biotopvernområde. Totalt omfattar desse 3444 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Informasjon om prøveordning for helikoptertransport av felt villrein

Nøgd reinjeger

For villreinjakta 2016 og 2017 kan det som ei prøveordning, søkast om helikoptertransport av felt villrein. Prøveordninga gjeld for landingsplassane Grjotdalsneset, Steinkilen og Austre Kaldevatn i Dyraheio landskapsvernområde. Søknad med opplysningar om landingsstader, tidsrom og talet på transportar bør sendast alf.odden@svr.no innan 8. august 2016 om løyve skal være klart til jakta. Du finn ...

(Publisert:30.06.2016)

Invitasjon til møte om forvaltingsplan for Hovden LVO, Vidmyr NR og Lislevatn NR i Bykle kommune

Grunneigarar og andre med interesser i Hovden landskapsvernområde, Lislevatn naturreservat og Vidmyr naturreservat er invitert til diskusjon om utkast til forvaltingsplan for desse tre verneområda. Møtet vert på Hovden grendehus, onsdag 8. juni kl. 18.00. Planutkastet er lagt ut på denne heimesida.

(Publisert:31.05.2016)

Protokoll frå styremøte 02/2016 i verneområdestyret for SVR

Rovfuglvarde i Trongekvæven

Vernområdestyret i SVR hadde møte på Gjesdal gjestgiveri i Ålgård tysdag 24. mai. Styret handsama desse sakene: Sakliste Utvals- saksnr Innhald     ST 13/16 Godkjenning av innkalling og saksliste     ST 14/16 Val av ein representant til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar     ...

(Publisert:27.05.2016)

Møte i verneområdestyret for SVR 24. mai

Ein fiskar prøvar lykken i Krossvatn, Dyraheio

Verneområdestyret for SVR skal ha styremøte tysdag 24. mai. Møtet er lagt til Gjesdal gjestgiveri på Ålgård og startar kl. 10. Møtet er ope for alle. Møteinnkallinga er lagt ut på denne heimesida. Møtet startar med eit dialogmøte med Rådgjevande utval for SVR. Dialogmøtet har denne saklista:  Høyringsuttale om revisjon av konsesjonsvilkåra, Sira-Kvina Søknad om bygging av Storå ...

(Publisert:18.05.2016)

Bjørn Laugaland er vald til ny styreleiar i SVR

Det nye styret i SVR konstituerte seg måndag 14.mars. Styreleiar Bjørn Laugaland, Hjelmeland kommune Nestleiar Odmund Ljosland, Åseral kommune   Arbeidsutval Bjørn Laugaland, Hjelmeland kommune Odmund Ljosland, Åseral kommune Oddlaug Hesland Tjomsland, Vest- Agder fylkeskommune Leiv Rygg, Bygland kommune Gerd Helen Bø, Suldal kommune    

(Publisert:17.03.2016)

Innkalling til konstituerande møte i verneområdestyret for SVR

Det nye verneområdestyret for SVR er kalla inn til møte tysdag 15. mars kl. 12.00. Møtet startar med val av styreleiar, nestleiar og arbeidsutval for den komande styreperioden. Styret har desse sakene på saklista: Sakliste ST 1/16 Godkjenning av innkalling og sakliste ST 2/16 Konstituering av verneområdestyret for SVR, 2016 - 2019 ST 3/16 Val av to representantar til å skrive under ...

(Publisert:07.03.2016)
Vis nyhetsarkiv