Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Sytten naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse om lag 3500 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Møteinnkalling og protokoll frå AU møte 19.03.2021

Møteinnkalling og protokoll frå AU møte 19.03.2021 finn du i lenka under

(Publisert:06.04.2021)

Protokoll frå styremøtet 08.03.2021

Protokollen frå styremøtet 08.03.2021 finn du i lenka under

(Publisert:06.04.2021)

Møteinnkalling og sakspapir til styremøte 08.03.2021

Verneområdestyret for SVR har møte på Teams 08.03.2021. Møteinnkalling og saksutgreiingar finn du i lenka under.

(Publisert:01.03.2021)

Møteinnkalling og protokoll frå AU-møte 15.02.2021

Møteinnkalling og protokoll frå AU-møte 15.02.2021 kan lastast ned frå lenkene under.

(Publisert:16.02.2021)

Skjema for melding om kjøring i verneområde - Agder politidistrikt

Skjema for melding om kjøring i verneområda for leitegrupper og hjelpekorps i Agder politidistrikt kan lastes ned frå lenka under.

(Publisert:11.02.2021)

Møteinnkalling og protokoll frå AU-møte 08.02.2021

Dyrespor i snø

Møteinnkalling, saksutgreinng og protokoll frå AU-møte 08.02.2021 kan lastast ned frå lenkene under.

(Publisert:11.02.2021)
Vis nyhetsarkiv