Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Sytten naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse om lag 3500 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Fullt hus på villreinmøte på Hjelmeland 15.november

Villreinbukk

Mens me ventar på dyra Om lag 75 personar tok turen til Spa Hotell Velvære på Hjelmeland for å delta på villreinmøtet i regi av SVR sitt verdiskapingsprosjekt, Hjelmeland kommune og Hjelmeland turlag. På møte fortalte Arne Kleppa om villreinjakt i Hjelmelandsheia, Lena Romtveit fortalte om villreinstamma i Setesdal-Ryfylke villreinområde og Preben Falck orienterte om STF sine hytteplanar ...

(Publisert:03.12.2018)

Godt oppmøte på villreinmøte i Bykle 30. oktober

Godt oppmøte på villreinmøte i Bykle 30. oktober Om lag 70 personar hadde tatt turen til Bykle hotell denne kvelden i oktober. Olav Strand i frå NINA var beden inn og der tema var   villrein og ferdsel, samt bestandsteljing og overvaking. Arrangør var verdiskapingsprosjektet i samarbeid med villreinnemnda og villreinlaga. Grunneigarsida var godt representert i møtet, her var også ...

(Publisert:03.12.2018)

Mens vi venter på dyra - villreinmøte i Kvinesdal 8. november

Føredragshaldarane Kristian Eiken Olsen og Lena Romtveit

Mens vi ventar på dyra – villreinmøte i Kvinesdal 8. november 8. november var det skipa til villreinmøte på Utsikten hotell i Kvinesdal. Kristian Eiken Olsen i frå Statskog hadde eit inspirerande foredrag om praktisk villreinjakt. Her var det mange gode tips å ta med seg både for den røynde jeger og nybyrjarar. I del to denne kvelden fekk forsamlinga høyre Lena Romtveit i frå Norsk ...

(Publisert:03.12.2018)

Protokoll frå møte i verneområdestyret 5. november 2018

Protokollen frå måtet i verneområdestyret 05.11.2018 er nå klar. Lenke til dokumentet finn du nederst på sida.

(Publisert:07.11.2018)

Villreinmøte i Hjelmeland 15. november

Ope møte om villrein – for alle med interesse forvillrein, villreinjakt og villreinfjell Torsdag 15. november – kl. 19.00- Spa Hotell Velvære, Hjelmeland Arne Kleppa er ein god historieforteljar med lang erfaringsom villreinjeger. Han vil fortelja historia om reinsdyrjakta i Hjelmelandsheia. Lena Romtveit kjem frå Norsk Villreinsenter sør på Skinnarbu. Ho vil fortelje om korleis villreinen ...

(Publisert:02.11.2018)

Møte i verneområdestyret 5. november i Gjesdal

Verneområdestyret har møte i kommunehuset på Ålgård i Gjesdal kommune måndag 5. november. Under finn du lenke til møteinnkalling og sakspapir. Du finn og lenke til framlegget til Besøksstrategi for SVR som skal handsamast i møte. Det er og ei lenke til eit samandrag av høyringsuttalene som er komne inn.

(Publisert:30.10.2018)
Vis nyhetsarkiv