Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Sytten naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse om lag 3500 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Møteinnkalling og protokoll for styremøte 18.09.2019

Villreinbukk

Under finn du lenke til møteinnkalling, sakspapir og protokoll for styremøtet i Suldal 18. september

(Publisert:12.09.2019 Sist endret:19.09.2019)

Møteinnkalling og protokoll for AU møte 16.08.2019

Møteinnkalling med sakspapir og protokoll frå telefonmøtet i AU 16.08.2019 kan du lese i lekene under

(Publisert:19.08.2019)

Ope møte om villrein og sau i Setesdal Vesthei

Verdiskapingsprosjetet til verneområdestyret for SVR inviterar til ope møte om villrein og sau. Møtet er ope for alle og blir på Kvæven kapell søndag 1. september kl 13.00 Du finn meir informasjon om arrangementet på plakaten i lenka under.

(Publisert:13.08.2019)

Naturlostur til fjellgarden Pytten

Deltakere på naturlosturen til Pytten

Naturlostur til fjellgarden Pytten I regi av verdiskapingsprosjektet i SVR vart det i 23. juni arrangert Naturlostur til fjellgarden Pytten i Bygland kommune. 25 personar var med på turen som starta med båtskyss på Langevatn på Ljosland og gjekk vidare på sti inn til Skothomen og Pytten. Naturlos var grunneigar Jan Ove Pytten Flodquist og verneområdeforvaltar Jørn Haug . Undervegs fortalte ...

(Publisert:09.08.2019)

Naturlostur til jernvinneanlegget på Åsdøl i Åseral

Utgravingsleiar Kathrine Stene orienterar om utgravingane

Naturlostur til jernvinneanlegget på Åsdøl i Åseral I nordleg del av Nåvatn i Åseral vart dei i 2017 gjennomført arkeologisk utgraving av ein godt bevart lokalitet for jernutvinning frå 200 – 300 talet. I dag kan ein sjå fleire restar etter verksemda her inne. Utgravingsleiar Kathrine Stene frå Kulturhistorisk museum var med å fortalte om utgravinga. Snorre Haukalid frå Vest-Agder fylkeskommune ...

(Publisert:09.08.2019)

Vellykka feltdag med Åseral barne- og ungdomsskule

19. juni var det tid for feltdag med 8. og 9. klasse ved Åseral barne- og ungdomsskule. Turen gjekk til Ljosland i Åseral. Her fekk elevane lære om villrein, fjellflora, navigering i fjellet og proviant og utstyr på tur. Feltdagen var i regi av verdiskapingsprosjektet i SVR. For gjennomføring fekk vi god hjelp av Kristian Eiken Olsen (Statskog) og Harald Solås (Friluftsrådet). Ein takk til 8- og ...

(Publisert:25.06.2019)
Vis nyhetsarkiv