Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Sytten naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse om lag 3500 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Protokoll frå styremøte 07.02.2019

Utsyn mot Blåsjø

Møteprotokollen frå styremøtet i Åseral 7. februar er nå godkjen og kan finnast i lenka under

(Publisert:12.02.2019)

Ope møte om villrein og ferdsel på Vågslid 28. februar

Torsdag 28. februar blir det ope møte om villrein og ferdsel på Vågslid. Møtet startar kl 18.00 i Tyrvelidhallen ved Haukeli skisenter. Møtet er gratis og ope for alle,  Tema for møtet er villrein og ferdsel, med foredrag frå Lena Romtveit og Marianne Signsås frå Norsk Villreinsenter-Sør.  Ordførar i Vinje, Jon Rikard Kleven vil være møteleiar. Enkel servering.

(Publisert:08.02.2019)

Møteinnkalling og sakspapir til styremøte 07.02.2019

Fiskar i solnedgang. Frå Krossvatnet , Dyraheio.

Møteinnkalling og sakspapir til styremøtet i Åseral 07.02.2019 finn du i lenka under

(Publisert:01.02.2019)

Sakspapirer og protokoll frå AU møte 21.12.2018

Dyrespor i snø

Du kan finne saksutgreiing og protokoll frå AU møtet 21.12.2018 i lenka under

(Publisert:03.01.2019)

NVE si innstilling til OED i vilkårsrevisjonen for Sira-Kvina

NVE si innstilling til Olje- og energidepartementet i vilkårsrevisjonen for Sira-Kvina reguleringane vart offentleg i dag. Innstillinga kan du lese i lenka under.

(Publisert:20.12.2018)

Stor interesse for villreinmøte i Suldal 17. desember

Om lag 50 villreininteresserte møtte opp på villreinmøtet på Nesflaten. Først orienterte Reidar Sandal frå Statens naturoppsyn om SNO si verksemd med jaktoppsyn og jervejakt. Han orienterte og om status for arbeidet med bekjemping av CWD sjukdommen på villreinstamma i Nordfjella. Kveldes hovudtalar var villreinforskar Olav Strand frå NINA og Norsk villreinsenter. Han fortalte først om ...

(Publisert:20.12.2018)
Vis nyhetsarkiv