Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Sytten naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse om lag 3500 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Protokoll frå møte i verneområdestyret 5. november 2018

Protokollen frå måtet i verneområdestyret 05.11.2018 er nå klar. Lenke til dokumentet finn du nederst på sida.

(Publisert:07.11.2018)

Villreinmøte i Hjelmeland 15. november

Ope møte om villrein – for alle med interesse forvillrein, villreinjakt og villreinfjell Torsdag 15. november – kl. 19.00- Spa Hotell Velvære, Hjelmeland Arne Kleppa er ein god historieforteljar med lang erfaringsom villreinjeger. Han vil fortelja historia om reinsdyrjakta i Hjelmelandsheia. Lena Romtveit kjem frå Norsk Villreinsenter sør på Skinnarbu. Ho vil fortelje om korleis villreinen ...

(Publisert:02.11.2018)

Møte i verneområdestyret 5. november i Gjesdal

Verneområdestyret har møte i kommunehuset på Ålgård i Gjesdal kommune måndag 5. november. Under finn du lenke til møteinnkalling og sakspapir. Du finn og lenke til framlegget til Besøksstrategi for SVR som skal handsamast i møte. Det er og ei lenke til eit samandrag av høyringsuttalene som er komne inn.

(Publisert:30.10.2018)

Villreinmøte i Kvinesdal 8. november

Ope møte om villrein – for alle med interesse forvillrein, villreinjakt og villreinfjell Torsdag 8. november – kl. 18.00– Hotel Utsikten, Kvinesdal

(Publisert:24.10.2018)

Villreinmøte i Bykle 30. oktober med Olav Strand

Villreinbukk

Villreinmøte i Bykle Tysdag 30. oktober kl. 18.00 på Bykle hotell vert det besøk frå Olav Strand i frå Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). Tema for kvelden er villrein og ferdsel samt bestandsteljing og overvaking.Møtet er ope for alle med interesse for villreinfjella, anten det er som turgåar, grunneigar, jegar, politikar eller hytteeigar. Olav Strand er ein av landets fremste forskarar ...

(Publisert:19.10.2018)

Høyringsutkast - Retningslinjer Kjerag

Forslag til retningslinjer for motorferdsel og ekstremsportaktivitetar er nå sendt ut på høyring til aktuelle brukargrupper i området. Høyringsfrista er sett til 15. oktober 2018 Forslaget til retningslinjer finn du i lenka under.   Høyringsuttalen blir fortøløpande lagt ut på denne nettsida saman med uttalene til Besøksstrategi for SVR

(Publisert:17.09.2018)
Vis nyhetsarkiv