Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Åtte naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde eller biotopvernområde. Totalt omfattar desse 3444 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Sakspapirer og protokoll for AU møte 19. mai 2017

Møteinnkalling og protokoll frå AU møte 19. mai 2017 er lagt ut.

(Publisert:29.05.2017)

Ennå ein jerv i Ryfylkeheiane

Helga 6-7 mai vart det observert ein jerv ved Langavatn turisthytte i Frafjordheiane landskapsvernområde i Forsand. Lenke til ein kort artikkel i Stavanger Aftenblad finn du her: http://www.aftenbladet.no/lokalt/Se-jerven-ved-Langavatn-543276b.html

(Publisert:08.05.2017)

Ny informasjonsside om skrantesjuke

Miljødirektoratet har oppretta ei nye informasjonsside om skrantesjuke (CWD). Her finn ein mellom anna meir informasjon om lanbruksministeren si avgjerd om uttak av heile villreinstamma på 2200 dyr i sone 1 i Nordfjella. Sida finn du på denne lenka: http://miljodirektoratet.no/cwd/ 

(Publisert:08.05.2017)

Jerv felt i Suldal

Den 18. april felte Statens naturoppsyn ein 13 kg stor hannjerv ved Kvanndalstjønn i Kvanndalen landskapsvernområde. Fellinga skjedde som ekstraordinært uttak. Jerven vart spora ved Bjåen nord for Hovden tidleg på dagen, og skjølve jakta vart gjennomført med helikopter. Ein håpar dette er jerv 3597 som forårsaka stor tap av sau i Røldal og Suldal hausten 2016

(Publisert:08.05.2017)

Ny rapport om fragmentering av villreinområder

NINA har akkurat publisert ein rapporten Populasjonsdynamiske utfordringer knyttet til fragmenteing av villreinfjellet. I rapporten blukes mellom anna Setesdal-Ryfylke som eit døme på eit villreinområde kor ein i praksis har fått to meir eller mindre uavhengige delbestander. Lenke til rapporten finn du her: https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/58d24b2aa5790a8c5c0709 ...

(Publisert:06.04.2017)

Ny rapport om CWD på villrein

Vitenskapskomiten for mattrygghet har akkurat lagt fram sine tilrådinger til tiltak mot CWD. Dette omtalast som ei potensiel katastrofe kor det gjeld å handle raskt om ein skal ha håp om å bli kvitt smitta Dei foreslår mellom anna å skyte ut heile den nordligste av villreinstammane i Nordfjella. Lenke til vitenskapskomiten omtale finn du her: http://vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Con ...

(Publisert:06.04.2017)
Vis nyhetsarkiv