Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Åtte naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde eller biotopvernområde. Totalt omfattar desse 3444 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Villreinsimle tatt av jerv nord for Borteli

Ei villreinsimle vart drepen av jerv tidlegare denne veka om lag ei mil nord for Borteli. Peter Hermansen sier i artikkelen i Stavanger Aftenblad at det både er ein sensasjon at ein finn ein forstingsflokk og ein jerv så langt sør. Lenke til artikkelen finn du under: http://www.aftenbladet.no/innenriks/-Det-ma-ha-vart-skikkelig-kamp-541052b.html 

(Publisert:25.03.2017)

Protokoll frå styremøtet 15. mars

Utsyn mot Blåsjø

Protokollen frå møtet i verneområdestyret på Hjelmeland 15. mars er nå lagt ut. Lenke til protokollen finn du nederst på sida

(Publisert:25.03.2017)

Møteinnkalling til styremøte 15. mars 2017

Hytte ved Prostøl (Proststølen) i Kjetilstaddalen, Dyraheio.

Møteinnkalling og sakspapirer til møtet i verneområdestyret 15.03.2017 er nå langt ut og kan lastast ned frå lenka under   Møtet er i kommunestyresalen på Hjelmeland kl 11.00-14.30

(Publisert:14.03.2017)

Protokoll og møteinnkalling frå AU møte 8. februar 2017

Møteprotokoll og møteinnkalling finn du i lenka under

(Publisert:10.02.2017)

SNO Årsrapport 2016

Statens naturoppsyn sin årsrapport for verksemda i Verneområdestyret for SVR sitt ansvarsområde er nå klar.   Du finn lenka til rapporten under.

(Publisert:20.01.2017)

Ny forvaltningsplan for Hisdal naturreservat

Forvaltningsplanen for Hisdal naturreservat er nå godkjent og klar for publisering

(Publisert:06.01.2017)
Vis nyhetsarkiv