Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Åtte naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde eller biotopvernområde. Totalt omfattar desse 3444 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Ny rapport om fragmentering av villreinområder

NINA har akkurat publisert ein rapporten Populasjonsdynamiske utfordringer knyttet til fragmenteing av villreinfjellet. I rapporten blukes mellom anna Setesdal-Ryfylke som eit døme på eit villreinområde kor ein i praksis har fått to meir eller mindre uavhengige delbestander. Lenke til rapporten finn du her: https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/58d24b2aa5790a8c5c0709 ...

(Publisert:06.04.2017)

Ny rapport om CWD på villrein

Vitenskapskomiten for mattrygghet har akkurat lagt fram sine tilrådinger til tiltak mot CWD. Dette omtalast som ei potensiel katastrofe kor det gjeld å handle raskt om ein skal ha håp om å bli kvitt smitta Dei foreslår mellom anna å skyte ut heile den nordligste av villreinstammane i Nordfjella. Lenke til vitenskapskomiten omtale finn du her: http://vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Con ...

(Publisert:06.04.2017)

Styreleiar Bjørn Laugaland om nasjonalpark

Styreleiar Bjørn Laugaland kommenterar i ein artikkel på nrk.no/rogaland spørsmålet om ei mogleg nasjonalpark i SVR lenke til artikkelen finn du her:  https://www.nrk.no/rogaland/rogaland-kan-fa-sin-forste-nasjonalpark-1.13458269

(Publisert:06.04.2017)

Villreinsimle tatt av jerv nord for Borteli

Ei villreinsimle vart drepen av jerv tidlegare denne veka om lag ei mil nord for Borteli. Peter Hermansen sier i artikkelen i Stavanger Aftenblad at det både er ein sensasjon at ein finn ein forstingsflokk og ein jerv så langt sør. Lenke til artikkelen finn du under: http://www.aftenbladet.no/innenriks/-Det-ma-ha-vart-skikkelig-kamp-541052b.html 

(Publisert:25.03.2017)

Protokoll frå styremøtet 15. mars

Utsyn mot Blåsjø

Protokollen frå møtet i verneområdestyret på Hjelmeland 15. mars er nå lagt ut. Lenke til protokollen finn du nederst på sida

(Publisert:25.03.2017)

Møteinnkalling til styremøte 15. mars 2017

Hytte ved Prostøl (Proststølen) i Kjetilstaddalen, Dyraheio.

Møteinnkalling og sakspapirer til møtet i verneområdestyret 15.03.2017 er nå langt ut og kan lastast ned frå lenka under   Møtet er i kommunestyresalen på Hjelmeland kl 11.00-14.30

(Publisert:14.03.2017)
Vis nyhetsarkiv