Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Sytten naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse om lag 3500 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Ny rapportserie - SVR Notat

I samband med nokre større sakar utarbeider verneområdeforvaltarane fagnotat for verneområdestyrer. Desse notata er nå samla i ein eigen rapportserie kalla SVR-notat. Førebels er det utarbeidd tre slike notat; Vilkårsrevisjonar i SVR, Villrein og ferdsel i Holmavassåno biotopvernområde, Økologiske effekter av sauebeite Du kan finne alle tre notata i lenkene under

(Publisert:13.01.2021)

Møteinnkalling og protokoll frå AU møte 22.12.2020

Utsikt mot Svartepoddtjørni, Svartepoddvatnet, Storheddervatnet og Langvatn (lengst bak). Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde.

AU hadde årets siste møte 22.12. Her vart neste års søknad om tiltaksmidlar handsama.

(Publisert:07.01.2021)

Protokoll frå styremøte 02.12.2020

Ein fiskar prøvar lykken i Krossvatn, Dyraheio

Protokollen frå møte i verneområdestyret 02.12,2020 er nå godkjent. Du finn den i lenka under

(Publisert:03.12.2020)

Møteinnkalling - Verneområdestyret 2. desember 2020

I lenka under kan du laste ned møteinnkalling og sakspapir til verneområdestyret sitt møte 2. desember. Møte blir på teams.

(Publisert:24.11.2020)

Avlyst - Open villreinkveld på Kvæven 12. november er dessverre avyst

På grunn av innskjerpa coronareglar må dessverre villreinkvelden på Kvæven Bygdetun  12. november avlysast Vi beklagar dette på det setrakste og legg opp til å gjennomføre arrangementet så start som mogleg. Dei som er påmeldt vil bli varsla om ny dato for arrangementet når denne er klar.

(Publisert:20.10.2020 Sist endret:09.11.2020)

Møteinnkalling og protokoll frå AU møte 06.10.2020

Hytte ved Prostøl (Proststølen) i Kjetilstaddalen, Dyraheio.

Møteinnkalling og protokoll frå AU møte 06.10.2020 finn du i lenka under.

(Publisert:12.10.2020)
Vis nyhetsarkiv