Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Sytten naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse om lag 3500 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Møteinnkalling og protokoll AU-møte 03.07.2020

Utsyn mot Blåsjø

Møteinnkalling, sakspapir og protokoll frå AU-møte 03.07.2020 finn du i lenka under

(Publisert:01.07.2020 Sist endret:06.07.2020)

Møteinnkalling og protokoll frå styremøte 12.06.2020

Gaukstølen og Gaukstølåa aust for Bråtveit, Dyraheio.

Møteinnkalling og protokoll frå styremøtet i Gjesdal 12.06.2020 finn du i lenka under

(Publisert:01.07.2020)

Nå kan du ta villreinsertifikatet

Bykle kommune og SVR sitt verdiskapingsprosjekt "Kunskapsformidling og villrein og villreinfjellet" har arbeidet med å utvikle eit villreinsertifikat, Villreinsertifikatet er ein liten kunnskapstest om villrein, kor dei som får minst 17 av 20 rette svar kvalifiserer til å få sertifikatet. Villreinsertifikatet kan du ta på nettsida https://www.villreinsertifikatet.no/ eller på nettsida ...

(Publisert:02.06.2020)

Møteinnkalling og protokoll frå AU-møte 06.05.2020

Utsyn mot Blåsjø

Møteinnkalling og protokoll frå Skype møte i AU 06.05.2020 finn du i lenka under.

(Publisert:12.05.2020)

Møteinnkalling, sakspapir og protokoll for styremøte 18.03.2020

Verneområdestyret skulle hatt møte i Gjesdal 18. mars. På grunn av faren for spreiing av coronasmitte er det bestemt at styret ikkje skal treffast fysisk, men halde møtet på Skype. Dette medførar desverre at det berre er dei ordinære styresakane som blir handsama, men orienteringssakane vil bli utsett til seinare styremøte.

(Publisert:11.03.2020 Sist endret:19.03.2020)

Verneområdestyret trekker tilbake dispensasjonen for Sesilåmi

Verneområdestyret for SVR avgjorde i møte 2. mars å trekke inn løyvet for turrennet Sesilåmi 14. mars. Turrennet mellom Valle og Sirdal kan difor ikkje gjennomførast i 2020.   Sesilåmi går gjennom verna område og i viktige vinterbeite for villrein. Den siste tida er det observert fleire mindre flokkar i områda der renntraseen går. Grunna den særleg vanskelege beitesituasjonen i år er det ...

(Publisert:03.03.2020)
Vis nyhetsarkiv