Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Sytten naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse om lag 3500 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Vellykka feltdag med Åseral barne- og ungdomsskule

19. juni var det tid for feltdag med 8. og 9. klasse ved Åseral barne- og ungdomsskule. Turen gjekk til Ljosland i Åseral. Her fekk elevane lære om villrein, fjellflora, navigering i fjellet og proviant og utstyr på tur. Feltdagen var i regi av verdiskapingsprosjektet i SVR. For gjennomføring fekk vi god hjelp av Kristian Eiken Olsen (Statskog) og Harald Solås (Friluftsrådet). Ein takk til 8- og ...

(Publisert:25.06.2019)

Innbyding til opplæringsjakt på villrein i Setesdal-Ryfylke

Er du interessert i villreinjakt men ikkje veit heilt korleis du kjem i gong eller kor du skal få tak ijaktterreng? I samarbeid med verdiskapingsprosjektet i SVR tilbyr Statskog opplæringsjakt i toperiodar hausten 2019. Første periode er 30.8 – 1.9. Andre periode er 6.9 – 8.9. Tilbodet gjeldungdom i alderen 16 – 20 år busett i kommunane Kvinesdal, Åseral, Bygland. Vi skal jakte påStatskog sin ...

(Publisert:10.06.2019)

Innkalling og program for styremøte 11-12.06.2019

Villreinbukk

Under finn du møteinnkalling og program for møtet i verneområdestyret i Bykle 11-12 juni 2019

(Publisert:06.06.2019)

Feltdag med ungdomsskulen i Bygland

28. juni vart det arrangert feltdag for 9. klasse ved Bygland ungdomsskule. Turen gjekk til Fossebu ved Roskreppfjorden. Her fekk elevane ei innføring om villrein, vegetasjonstypar i fjellet, navigering (kart og kompass)  samt proviant og utstyr på tur. Veret spela godt på lag denne dagen på tross av ei lita snobyge på ettermiddagen. Om ikkje anna vart det eit godt døme på skiftande maiver ...

(Publisert:29.05.2019)

NB! Ustabil e-postadresse

Vi har i det siste fått tilbakemeldingar om at e-postar som har blitt sendt til postmotaksadressa post@svr.no ikkje har nådd fram. Vi arbeider med å løyse dette, men inn til vidare vil vi be om at ein av verneområdeforvaltarane settast i kopifeltet når det sendast e-post til postmottaket. Guro Sødergren: fmavgso@fylkesmannen.no Jørn Trygve Haug: fmavjth@fylkesmannen.no Alf Odden: ...

(Publisert:02.05.2019)

Besøksstrategi for SVR

Besøksstrategien fro SVR er nå endeleg godkjent av Miljødirektoratet, og etter ein siste runde med justeringar er dokumentet klart for publisering.

(Publisert:25.04.2019)
Vis nyhetsarkiv