Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Åtte naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde eller biotopvernområde. Totalt omfattar desse 3444 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Protokoll frå styremøte 16. juni 2017

Reinrose

Protokollen frå styremøtet i Valle 16. juni 2017 er nå godkjent   Du finn dn i lenka under

(Publisert:22.06.2017)

Møteinnkalling og sakspapir til AU møte 23 juni 2017

Du finn møteinnkalling og sakspapir til AU møtet 23. juni i lenka under

(Publisert:22.06.2017)

Møteinnkalling styremøte 16. juni 2017

Fjellsmelle

Møteinnkalling for møte i verneområdestyret 16. juni 2017 finn du i lenka under Møte er på kommunehuset i Valle kl 11.00

(Publisert:09.06.2017 Sist endret:15.06.2017)

Sakspapirer og protokoll for AU møte 19. mai 2017

Møteinnkalling og protokoll frå AU møte 19. mai 2017 er lagt ut.

(Publisert:29.05.2017)

Ennå ein jerv i Ryfylkeheiane

Helga 6-7 mai vart det observert ein jerv ved Langavatn turisthytte i Frafjordheiane landskapsvernområde i Forsand. Lenke til ein kort artikkel i Stavanger Aftenblad finn du her: http://www.aftenbladet.no/lokalt/Se-jerven-ved-Langavatn-543276b.html

(Publisert:08.05.2017)

Ny informasjonsside om skrantesjuke

Miljødirektoratet har oppretta ei nye informasjonsside om skrantesjuke (CWD). Her finn ein mellom anna meir informasjon om lanbruksministeren si avgjerd om uttak av heile villreinstamma på 2200 dyr i sone 1 i Nordfjella. Sida finn du på denne lenka: http://miljodirektoratet.no/cwd/ 

(Publisert:08.05.2017)
Vis nyhetsarkiv