Villrein Foto: Jan StokstadVillrein Foto: Jan StokstadSterringen i Finndalen Foto: Kristine SørlieTrollveggen Foto: Øyvind LerenMot Gråhø Foto: Kjell StålevikPerlemorsommerfugl Foto: Kjell StålevikFjellsmelle Foto: Kjell StålevikFjellrype Foto: Kjell Stålevik Foto: Kjell StålevikUlvelav Foto: Kristine Sørlie Foto: Kjell StålevikLangfjelldalen Foto: Vegard LødøenFangstgrop med bægarmar Foto: Per Jordhøy

Reinheimen

- villmark med veidemannsspor

Reinheimen nasjonalpark ligg i det nest største inngrepsfrie området i Sør-Norge, og villmark pregar dette særs varierte fjellområdet. Dei høgste fjella i nasjonalparken reiser seg over 2000 m.o.h, medan det lågaste punktet ligg under Trollveggen ca. 130 m.o.h. I vest finn du eit dramatisk landskap - austover vert terrenget slakare med vidder og rolege flyer.

Her finn vi mykje av det opphavlege fjelløkosystemet med villrein, jerv, kongeørn, jaktfalk og ryper. Reinheimen er rik på kulturminne etter den gamle villreinfangsten. Her er fangstgroper, massefangstanlegg, bogestelle og restar av gamle buplassar til fangstfolka.

Galleri Reinheimen  Nyhende

Møteprotokoll - styremøte 22.juni og 6.juli

Forvaltarane tester aktuelt fotopunkt på Billingen

Saksdokument og møteprotokoll frå styremøta i Nasjonalparkstyret for Reinheimen, 22.juni og 6.juli, er lagt ut her.

(Publisert:10.07.2020)
Les mer

Kompetansedag og styremøte 22.juni 2020, i Lom

Issoleie

Felles kompetansedagar for nasjonalparkstyra i Reinheimen, Breheimen og Jotunheimen, blir gjennomført i Utgard kulturhus, i Lom 22.juni 2020. Program - Kompetansedag 22.-23.juni 2020Etter opplæringsprogrammet 22.juni blir det halde styremøte i Reinheimen, ca. kl. 17:00.Innkalling og sakliste - styremøte 22.06.20 

(Publisert:21.06.2020)
Les mer

Sekretariatet til nasjonalparkstyret for Reinheimen

Mari Melbø Rødstøl

Mari Melbø Rødstøl takka ja til stillinga som nasjonalparkforvaltar i Reinheimen. Mari Melbø Rødstøl er utdanna naturforvaltar frå Universitet for miljø- og biovitenskap, og frå Høgskolen i Hedemark. Ho startar opp i stillinga 8.juni 2020. Det er to nasjonalparkforvaltarar som i samarbeid utgjer nasjonalparkstyret for Reinheimen sitt sekretariat. Forvaltarane er underla ...

(Publisert:10.06.2020)
Les mer

Nasjonalparkstyret overtar forvaltningsmynde for Muldalslia, Slettsvaet, Vermedalen og Einstullie naturreservat.

Fattig myr med torvull i Vermedalen naturreservat

Miljødirektoratet har i brev 20.01.2020 delegert forvaltningsmyndigheit til Nasjonalparkstyret for Reinheimen for 4 naturreservat: Muldalslia naturreservat i Fjord kommune Slettsvaet naturreservat i Rauma kommune Vermedalen naturreservat i Rauma kommune Einstullie naturreservat i Skjåk kommuneLenke til delegeringsbrev frå miljødirektoratet 20.01.20: HERDelegeringa gjeld frå 1. mars 2020 ...

(Publisert:15.05.2020)
Les mer

Møte i AU-Reinheimen, 23.04.20

Eksempel på bakkeantenne for å dokumentere tap av lam på utmarksbeite

Arbeidsutvalet i Reinheimen (AU) hadde møte på Teams 23.04.20. Innkalling med saksdokument, og protokoll frå møtet, ligg under les meir.

(Publisert:30.04.2020)
Les mer

Styremøte og konstituering, 18.mars 2020

Storhøbu (Skjåk Alm), Foto: Kjell Stålevik

Konstituerande styremøte for Reinheimen vart gjennomført som elektronisk møte, onsdag 18.mars, kl. 10:00. Møteprotokoll Presentasjonar og styredokument til møtet ligg også under, les meir. Felles kompetansedagar for nye styremedlemmer i verneområda Reinheimen, Breheimen, Dovrefjell-Sunndalsfjella, Rondane-Dovre, Langsua, Sølen, Fulufjellet og Geiranger-Herdalen, på Scandic Lillehammer ...

(Publisert:10.03.2020 Sist endret:23.03.2020)
Les mer
Vis nyhetsarkiv