Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Engasjert naturveileder/formidler/forvalter søkes til Fjelltrainee

Ledig ett-årig stilling som fjelltrainee! Merk at søknadsfristen er 28. april.

(Publisert:24.04.2017)
Les mer

Revidering av bu-plan for Forollsjøen sør

Det pågår nå et arbeid for å revidere bu-planen for bebyggelsen på sørsiden av Forollsjøen i Forollhogna nasjonalpark. Som en del av dette arbeidet skal det også avklares i hvilken form motorferdselen til buene skal foregå i fremtiden.

(Publisert:24.04.2017)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret 18. april 2017

Befaring Skarvan 28 03 2017

Nasjonalparkstyret for Forollhogna skal ha sitt neste møte 18. april i Budal. Styret skal blant annet behandle søknaden fra Høgskolen i Østfold om å etablere en midlertidig forskningsstasjon på toppen av Skarvan (975 m.o.h.) i Øyungen landskapsvernområde for å forske på Hessdalenfenomenet.

(Publisert:04.04.2017 Sist endret:24.04.2017)
Les mer

Bildeforedrag - landskapsendringer med seterdalene i Budalen som eksempel

Foto: Wilhelm Magnussen (foto før) og Elias Oscar Johansen og Oskar Puschmann, Nibio (foto nå). Fotoet er fra Hiåvollan i Endalen i MIdtre Gauldal kommune

Mandag 13.mars kl. 19.30 vil Oskar Puschmann (landskapsgeograf ved Nibio) holde bildeforedrag i Budal flerbrukshus på Enodd i Budalen. Bildene viser før- og nå situasjon i seterdalene i Budalen og skaper ettertanke rundt hvordan landskapet med bygninger og vegetasjon endres over tid med ulike bruksmåter og bruksintensitet. Uten beitedyr og aktiv skjøtsel gror områdene igjen ...

(Publisert:03.03.2017 Sist endret:24.04.2017)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte i Vingelen 31.01.2017

Januarstemning i Vingelen

Møteprotokoll fra styremøte i Vingelen 31.01.2017 finner du under menypunkt "Styret" og underpunkt "styredokument" og "protokoll styremøter".

(Publisert:07.02.2017 Sist endret:24.04.2017)
Les mer

Velkommen til Forollhogna-konferansen 13.mars 2017

NB ! Program for Forollhogna-konferansen 2017 er nå klart. Se info nedenfor. Konferansen er lagt til Mjuklia Leirsted og Gjestegård på Berkåk i Rennebu kommune mandag 13.mars. Møteramme kl. 10 - 16. Dørene åpner kl. 9 for kaffe og uformell prat. Påmelding til Rennebu kommune innen 9.mars, men gjerne så snart som mulig. Konferansen er åpen for alle interesserte!

(Publisert:24.01.2017 Sist endret:24.04.2017)
Les mer
Vis nyhetsarkiv