Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Årsrapport for 2017 fra SNO til Nasjonalparstyret for Forollhogna

Årsrapport for 2017 fra SNO til Nasjonalparkstyret for Forollhogna finner du her. Statens naturoppsyn (SNO) er miljøforvaltningens operative feltorgan og fører tilsyn med naturtilstanden og etterser at bestemmelsene i miljølovgigningen blir overholdt. 

(Publisert:18.12.2017)
Les mer

Nasjonalparkstyremøte 8. desember

Naust ved Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Nasjonalparkstyret sitt neste og siste styremøte for i år blir 8 desember på Tynset. Saker som skal med i møtet må sendes til nasjonalparkstyret senest 15.11.2017. Nærmere informasjon om tid og sted blir lagt ut på nettsiden en uke før møtet. 

(Publisert:07.11.2017 Sist endret:18.12.2017)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret tirsdag 19.september

Sau på beite

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har formelt vedtaksmøte tirsdag 19.september på Røros Hotell. Møtestart ca. 12.30. Styret kommer fra befaring rundt Forollhogna. 

(Publisert:17.09.2017 Sist endret:18.12.2017)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte 26.juni 2017

Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte mandag 26.juni 2017 finner du her. Øvrige dokumenter kan du lese under menypunkt "Styret" og styredokumenter. Tiltakshavere blir orientert i særskilt brev med det første.

(Publisert:29.06.2017 Sist endret:18.12.2017)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret mandag 26.juni 2017

Traktorveg til Hiåsjøen i Forollhogna nasjonalpark (Midtre Gauldal)

Nasjonalparkstyret har sitt neste møte mandag 26.juni 2017. Møtet er kombinert med befaring i området Vangrøftdalen, Såttåhaugen og Forollsjøen.Styret skal bla. behandle to prinspielle saker om motorferdsel i nasjonalparken:  -  til buene ved Forollsjøen i Os og til Hiåsjøen i Midtre Gauldal. Oppsummering av villrein og ferdsel-prosjektet i Forollhogna er også tema i møtet, samt ...

(Publisert:21.06.2017 Sist endret:18.12.2017)
Les mer

6. juni er frist for å sende inn saker til neste møte i nasjonalparkstyret

Forollsjøen

Nasjonalparkstyrets siste møte før sommerferien er mandag 26. juni. Møtet vil både bestå av befaring og ordinært vedtaksmøte. Har du saker som skal behandles av nasjonalparkstyret, er fristen for å sende inn saker tirsdag 6. juni.

(Publisert:09.05.2017 Sist endret:18.12.2017)
Les mer
Vis nyhetsarkiv