Kontakt

Nasjonalparkforvalter Eli Cora Myrseth

Nasjonalparkforvalter Marit Sophie Berger

Besøksadresse: 705 Senteret, Kløftvegen1, Ås i Tydal

Postadresse: Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen, Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer.

E-post Eli:  elcmy@fylkesmannen.no  Marit: fmtlmsb@fylkesmannen.no

Telefon: Kontor i Tydal, Eli: +47 73 19 92 07

Mobil Eli: +47 954 62 464

Sentralbord Fylkesmannen i Trøndelag: 74 16 80 00

Elektronisk fakturaadresse EHF-format: 974 764 350

Fakturaadresse pr post: Fylkesmannen i Trøndelag, Fakturamottak DFØ - ref 3810msb, Postboks 4746, 7468 Trondheim

Verneområdestyret har nå tatt i bruk digital post. All post som sendes til verneområdestyret går til Fylkesmannen i Trøndelag.

Offentlige virksomheter som har integrasjon med SvarInn eller eFormidling vil motta elektroniske forsendelser direkte inn i sak- og arkivsystemet. Uten slik integrasjon vil de elektroniske dokumentene komme frem til virksomhetens meldingsboks i Altinn. Ved bruk av forsendelse til nasjonalparkstyret med integrasjon mot SvarUt/eFormidling skal orgnr 97476350 benyttes. 

De virksomheter som ikke har slik integrasjon kan bruke sikker melding. Sikker melding (bedrift/org)

Privatpersoner kan bruke Sikker melding (privatperson)
for sending av brev og dokumentasjon til verneområdestyret. Skjemaet krever innlogging med MinID, BankID e.l, og kan benyttes til å sende sensitiv informasjon.

– merk bruk riktig fylke – så går sendingen til rett Fylkesmann. Post som skal til Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen  skal til fylke – Trøndelag. 

Dokumenter som sendes verneområdestyret er søkbare på eInnsyn under Fylkesmannen i Trøndelag»

Eli Cora Myrseth

Nasjonalparkforvalter Marit Sophie BergerMarit Sophie Berger

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:21.10.2019)